Žižkovské nádraží: druhý život?
Tlumočeno do ČZJ
ČZJ
Budova NNŽ

Hlavním těžištěm celého území je bezpochyby budova nákladového nádraží s rozsáhlým kolejištěm, která byla v roce 2013 prohlášena za nemovitou kulturní památku. Právě té bude v poslední debatě věnována pozornost. V rámci rozvoje území by měla být společnými silami několika veřejných institucí (MHMP, MČ Praha 3, Ministerstva kultury, NFA) a developera Sekyra Group přeměněna na společensko-kulturní centrum. V této poslední debatě se budeme věnovat právě budoucnosti budovy a to za přítomnosti zástupců Hlavního města Prahy, členy Komise pro využití budovy NNŽ, městské části a IPR.

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →