Rethink architecture
Sídliště

Jsou sídliště jizvami na panoramatech měst, nebo se jejich vnímání ve společnosti změnilo? V sídlištní zástavbě, která pochází převážně z minulého století, u nás žije ⅓ obyvatel a poptávka po její modernizaci roste. Jak se dají sídliště udržitelně rozvíjet a adaptovat na změnu klimatu? A jak na sídlištích tvořit komunity? Může zeleň změnit ráz celé zástavby a vytvořit atraktivní místo k bydlení? Druhá přednáška z cyklu Jak se staví hotové město představí možnosti zlepšení našich životů na sídlištích.

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.