Michaela Hečková
Divoké břehy Vltavy. Přírodní území Trojská kotlina čeká návrat k původní podobě

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních území hlavního města Prahy čeká proměna. Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém byly zhruba před sto lety. Nečekejte žádný uhlazený francouzský park. Trojská kotlina vypráví příběh podmanivé městské divočiny.

Praha je městem parků. Ať se vydáte kamkoliv, do 250 metrů na nějaký narazíte.
Zdroj: IPR Praha

Praha patří mezi nejzelenější města na světě. Může za to hustota zástavby. Hlavní město je ze 70 % zastavěno vesnickým nebo maloměstským typem zástavby. Ať už se vydáte kamkoliv, do 250 metrů vždy narazíte na nějaký druh parku či malého parčíku. Všimli jste si toho někdy? Ačkoliv se v Praze aktuálně připravuje velká zástavba na transformačních územích, krajina, parky, stromy a místa odpočinku zůstávají zásadním tématem při rozvoji nových čtvrtí. Je to poměrně jednoduché. Právě veřejné prostory, parky a relaxační zóny do značné míry určují to, jak lidé vnímají kvalitu života v daném konkrétním místě. Kdo má byt a dům, ten bydlí. Kdo má park, ten žije.

Břehy Trojské kotliny by měly vypadat jako přes sto lety.
Zdroj: IPR Praha

Řeka je srdce města

Aktuální výstava Praha zítra? Pražské priority, zahrnuje i sekci Nové parky. Ta se věnuje hned 5 vznikajícím městským parkům, a to následujícím: Soutok, Štvanice, Vyšehrad,Drážní promenáda, o které si více můžete přečíst v našem dalším článku, a Trojská kotlina. Statistika hovoří jasně. Hned čtyři z těchto projektů najdete u vltavských břehů. Zájem o Vltavu v posledních letech přirozeně roste. Hlavní město Praha nechalo už v roce 2014 vypracovat Koncepci pražských břehů, která se zabývá třeba tím, jak říční krajinu úspěšně začlenit do struktury města, aniž by docházelo k jejímu poškození či degradaci. V samotném IPR Praha také začala působit Kancelář krajiny a zelené infrastruktury, zabývající se především dlouhodobým rozvojem volné krajiny, zelené infrastruktury a parků, a to nejen z koncepčního pohledu, ale také z hlediska správy a péče o tato území.

4 městské části, 800 hektarů a jeden městský park

Praha schválila koncepci Císařského ostrova už v roce 2017. Společně s dalšími partnery tehdy podepsala Memorandum o spolupráci při místní správě. Vznikla také organizace Příměstský park Trojská kotlina, která sdružuje čtyři okolní městské části, a nezisková organizace Koalice pro řeky, jež se věnuje problematice neutěšeného stavu českých a moravských řek. Trojská kotlina je území o celkové rozloze velkorysých 800 hektarů, které se táhne od Holešovic až do Sedlce. Narazíte tu na čističku odpadních vod, nová mostní propojení a protipovodňová opatření, stejně jako na projekty ochrany a rozvoje krajiny a přírody. Trojská kotlina je rozdělena mezi celou řadu správců a vlastníků s odlišnými zájmy a odpovědnostmi. Rozkládá se na území čtyř městských částí – tedy Prahy 6, Prahy 7, Prahy 8 a Prahy-Troje. Ostatně proto vznikl v roce 2019 plán, který udává konkrétní postup, jak koordinovat aktivity jednotlivých správců.

Trojská kotlina se rozprostírá na zhruba 800 hektarech půdy. Spojuje území hned 4 městských částí – Prahy 6, Prahy 7, Prahy 8 a Prahy-Troje.
Zdroj: IPR Praha

Za deset let touhle dobou

Trojská kotlina se skládá z jednotlivých projektů, které na sebe navazují a vzájemně se podporují. Dosud vznikla studie nábřeží Stromovky a studie krajinářských úprav Císařského ostrova. Na jejich základě proběhlo vyčištění několika skládek a začala intenzivní péče o první části ostrova. Aktuálně se zpracovávají detailní prověřovací studie revitalizace řeky, trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou. Do konce listopadu probíhá také urbanisticko-krajinářská soutěž o budoucí podobu nového parku U Vody, kterou vyhlásila MČ Praha 7 ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Trojská kotlina by měla být dokončena do roku 2030.
Zdroj: IPR Praha

Celková realizace nové podoby Trojské kotliny by měla být dokončena v roce 2030. Na projektu se podílí hned několik předních českých architektů a krajinářských architektů – Eva Wagnerová, Pelčák a partner architekti, Miloslav Šindlar a Václav Malina. Celková revitalizace oblasti by pak měla být hotová do roku 2030.

Naučná stezka, která vás dovede až do budoucnosti

Městská část Praha 7 je aktivní. Společně s IPR Praha a městskou části Praha-Troja nedávno pokřtila novou naučnou stezku v Trojské kotlině. Čítá 40 cedulek s QR kódy rozmístěných na území Holešovic, Bubenče a Troji, které návštěvníky hravě provedou minulostí, současností, ale i budoucností tohoto cenného krajinného území. Základní okruh kolem Vltavy je dlouhý pouhých 4,5 kilometru. Doporučujeme jako procházkovou trasu na unavené podzimní odpoledne.

Trojská kotlina má obrovský relaxační potenciál. Nachází se mezi dvěma frekventovanými místy – Zoo Praha a Stromovkou.
Zdroj: IPR Praha

Na divoko

Kdysi tu stálo odtahové parkoviště. Území všech a nikoho. Nehostinné místo, nevzhledné betonové plochy, kusy železa, které trčí ze země jako nastražené miny. Teď se ale zelení na lepší časy. Trojská kotlina si přitom zachová divočejší charakter než upravená Stromovka. Pražané mají navíc od 18. do 27. listopadu možnost vyjádřit se k budoucí podobě tří projektů: Trojskému nábřeží, Divoké Vltavě a Zelenému propojení: Troja, Císařský ostrov, Bubeneč. Nábřeží by měla být přístupná, ale vypadat by měla jako před sto lety. Městská divočina, kam se člověk zajde schovat na trase mezi masově navštěvovanou Stromovkou a Zoo Praha. Klid uprostřed ruchu velkoměsta.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.