Hana Grohová
Moderní čtvrť místo nákladového nádraží. Bubny-Zátory vzniknou po vzoru Vídně nebo Kodaně

Na území jednoho z největších nákladových nádraží v Česku má vzniknout kompletně nová čtvrť, která zajistí domov pro 25 tisíc obyvatel. Tramvaje i metro dobře spojují oblast s centrem a v budoucnu zde má fungovat také vlaková linka na letiště. Vzniknout by tu měl i jedinečný projekt Vltavské filharmonie.

Bubny-Zátory jsou jedním z největších projektů pro revitalizaci pražského brownfieldu.

Zdroj: Sdružení Pelčák a partner – Müller Reimann Architekten

Území Bubnů je jedním z největších pražských brownfieldů, má rozlohu zhruba stejnou jako celé Staré Město. Zaniklé nákladové nádraží ale brání přirozenému propojení Letné a Holešovic. To by se mělo v budoucnosti změnit. Návrh územní studie pro čtvrť Bubny-Zátory připravil atelier Pelčák a partner architekti s atelierem Thomas Müller + Ivan Reimann Architekten ve spolupráci s IPR. Podle nejnovější verze studie se sníží výšky budov a bude kladen větší důraz na zeleň i na respekt k památkám.

„Nejdůležitější pro nás bylo, aby se spojily větší městské části, mezi kterými dnes leží ta obrovská plocha brownfieldu. Zároveň jsme chtěli, aby v tom místě, kde se Holešovice a Letná propojí, vznikl veřejný prostor pro obyvatele obou částí. Měl by tam proto v budoucnosti být velký park.“

Ivan Reimann, architekt

Obyvatelé nové čtvrti Bubny-Zátory tak budou mít v budoucnosti možnost trávit volný čas v Centrálním parku a díky zelenému koridoru se projdou až do Stromovky. Na území bude i řada dalších důležitých veřejných prostranství – náměstí u Vltavské filharmonie, Památník ticha nebo revitalizovaný prostor nádraží Bubny.

Díky zelenému koridoru vznikne propojení Centrálního parku se Stromovkou.

Zdroj: IPR Praha

Centrální park má definovat hranice Holešovic a Letné, ale zároveň sloužit jako společný prostor pro rekreaci.

Zdroj: Sdružení Pelčák a partner – Müller Reimann Architekten

Na letišti za necelou půlhodinu

Největším problémem Bubnů je v současnosti jeho neprostupnost. V oblasti Nádraží Holešovice vznikne v dohledné době lávka, která přemostí stávající železniční trať. Zatím tedy nepůjde o bezbariérové spojení a bude sloužit pouze pěším. V budoucnosti zmenší překážku železničních drah řada dalších propojení pro chodce.

Územní studie klade důraz na omezení pražské automobilové dopravy. Ulici Bubenskou i Argentinskou budou v budoucnu vroubit stromořadí a mají se z nich stát městské bulváry. Musíme ale zmínit, že do nové čtvrti se nastěhuje tolik obyvatel, jako žije například v Šumperku, a většina z nich bude pravděpodobně vlastnit auto. Nově postavené bytové domy v Bubnech-Zátorách by totiž měly mít i podzemní garáže. Automobilovou zátěž by proto měla snížit vynikající dopravní obslužnost čtvrti. O vlakové dráze, která povede z Masarykova nádraží až do Kladna, více zde.

„Bude napojena na všechny druhy dopravy včetně železniční trati na letiště. Asi bychom těžko hledali čtvrť, která by byla tak dobře obsloužená. Zároveň je to území v těsné blízkosti centra města. Věříme, že doprava, kterou bude generovat to místo samotné, nebude nijak zatěžující.“

Lada Kolaříková, Sekce plánování města IPR

Železniční trať by měla v budoucnosti spojit Prahu s Kladnem. Důležitou zastávkou bude i stanice Praha-Bubny.

Zdroj: Metroprojekt

Na Výstavišti má vzniknout nová vlaková zastávka, která by měla fungovat téměř jako metro. Dostanete se z ní pohodlně na linku A, zároveň nabízí i propojení s Trojou. Sníží také automobilové vytížení Výstaviště. Podobné řešení můžeme najít například v Berlíně, kde takto fungují vlaky S-Bahn. Město mimo jiné plánuje i cyklistickou infrastrukturu, se kterou nový návrh počítá. Průjezdnost pro cyklisty by se měla zlepšit i okolo Hlávkova mostu.

Berlín, Vídeň nebo Kodaň?

Při projektování nové čtvrti bylo důležité, aby měla moderní charakter, což může připomenout například Kodaň nebo Vídeň. Podobně jako v případě Bubnů totiž začala ve Vídni na počátku 90. let vznikat čtvrť Norbahnviertel, která nahradila zaniklé nádraží Nordbahnhof. Nabízí moderní koncepty bydlení a klade důraz na udržitelnost, zeleň a cyklistiku. V Kodani se zase na území bývalého průmyslového brownfieldu rodí čtvrť Nordhavn. V minulosti tu byl přístav, teď tu najdeme například silo proměněné na bytový dům nebo Kodaňskou mezinárodní školu od architektonické kanceláře C. F. Møller.

Místo budou mít v Bubnech-Zátorách i budovy důležité pro veřejný život a zábavu. Nejdůležitějším kulturním místem se má stát koncertní sál v oblasti stanice Vltavská, na který letos Praha vypíše mezinárodní architektonickou soutěž. Vltavská filharmonie se má stát největším prostorem pro vážnou hudbu v Čechách. Díky moderním technologiím by měla mít lepší akustiku než například Rudolfinum nebo Obecní dům. Nová koncertní síň vznikla také například v Kodani v roce 2009, kde stojí na břehu kanálu, podobně jako má být postaven pražský koncertní sál u Vltavy. Díky nové vlakové lince si sem budou moct přímo zajet obyvatelé třeba až z Kladna. Více o Vltavské filharmonii jsme již v této rubrice psali.

Nová čtvrť Bubny-Zátory ale může svým způsobem připomínat i Berlín. Nejen, že vlakové spojení bude fungovat podobně jako S-Bahn, charakter čtvrti také předestírá oblast, které se říká Malý Berlín. Zde najdeme další kulturní monument – Památník ticha. Projekt má připomenout historii nádraží Bubny a sloužit jako prostor k veřejnému dialogu o holocaustu.

U Vltavské filharmonie má vzniknout náměstí a promenáda na nábřeží.

Zdroj: Sdružení Pelčák a partner – Müller Reimann Architekten

Výchozí stanice židovských transportů

Osídlení Bubnů započalo postavením Negrelliho viaduktu na konci 19. století, který na území přivedl železniční trať a s ní nové obyvatele. Do té doby se zde vylévala Vltava – to změnila až regulace jejího toku. Dnes jsou na území zábrany, které Bubny-Zátory ochrání před povodněmi srovnatelnými s těmi v roce 2002. Nádraží Praha-Bubny se nechvalně zapsalo do historie během druhé světové války. Odjížděly totiž odsud transporty do koncentračních táborů. První z nich zamířil 16. října 1941 do Lodže. V následujících letech byly z Bubnů vybaveny vlaky také do Terezína.

Historii nádraží Praha-Bubny spojenou s holocaustem má připomínat Památník ticha.

Zdroj: Památník ticha

Koncepce proměny území Bubnů-Zátor vznikají už od počátku 20. století, žádná z nich ale zatím nebyla úspěšná. Od počátku 90. let se Praha snaží najít způsob, jak brownfield revitalizovat. Nyní změnu komplikuje především velké množství vlastníků, ti se ale zapojili do přípravy nového územního plánu. O historii Bubnů si můžete více přečíst v článku z rubriky Praha včera.

Spojení Holešovic a Letné. Sto let starý plán

Po pořízení územní studie pro Bubny-Zátory následovalo v říjnu i schválení změny územního plánu. Přesto ale bude trvat, než nová čtvrť vznikne. Stát by mohla v průběhu několika desetiletí.

„Holešovice a Letná se propojí, jak to je již sto let plánováno. Čeká nás ještě dlouhá práce, aby vznikla část města, která splní očekávání jak stávajících, tak budoucích obyvatel Prahy 7. Děkuji všem sousedům z naší městské části, kteří se na výsledku podíleli připomínkami a komentáři.“

Jan Čižinský, starosta Prahy 7

Již letos začne realizace Vltavské filharmonie. Praha vypíše mezinárodní architektonickou soutěž, ale příprava projektu, získání povolení a výstavba bude trvat několik let. Na území Bubnů-Zátor se tak asi dříve postaví spíš soukromé budovy. Jedno je ale jisté. Bubny-Zátory by se měly stát moderní čtvrtí po vzoru světových metropolí. Nabídnou práci, významné kulturní vyžití i rekreaci. A vytvoří domov pro mnoho Pražanů.

Záznam doprovodného programu k výstavě Praha zítra? Pražské priority o čtvrti Bubny-Zátory.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.