Drazí návštěvníci, vzhledem k novým opatřením, která jsou platná od pondělí 12/10, upravujeme provoz CAMPu.

PROGRAM
Všechny akce, u kterých je to možné, přesouváme do online režimu, jako tomu bylo na jaře. Streamy můžete sledovat na CAMPUJ.ONLINE nebo Facebooku. Diskuze probíhá pomocí slido.com

VÝSTAVA
Expozice Praha zítra? Pražské priority je uzavřena. Jakmile bude výstava opět k dispozici, budeme vás informovat.

Aktuální výstava: St 23/09 – Ne 20/12

Praha zítra? Pražské priority

Celý program najdete na
facebook.com/camppraha/events

Current exhibition: Wed 23/09 – Sun 20/12

Prague Tomorrow? Priorities in Prague

More events can be found here
facebook.com/camppraha/events

Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.

CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

CAMP, the Center for Architecture and Metropolitan Planning, has set a goal to improve public discussion about the development of Prague. It is striving to become an essential source of clear and accessible information about the present and future of the capital city and functions as an open platform, a “basecamp” for anyone interested in the collective planning and development of Prague.

CAMP is located at Karlovo náměstí in the building of the Prague Institute for Planning and Development. This modernist building designed by famous Czech architect Karel Prager is the home to an urban hub that hosts a 200 m2 exhibition hall with a unique, large projection screen, a library with a large selection of foreign-language publications about architecture, urbanism and design, a pleasant café, an outdoor patio, and a modern lecture hall. A diverse programme of public discussions, lectures, workshops, film screenings and other activities is also available each month in both Czech and English language.

CAMP also manages and edits the prahazitra.camp map portal, which provides a basic overview of construction projects in Prague from their initial ideas and preparation to projects already being completed at construction sites.

Jaká je historie, současnost a budoucnost území, které bylo v minulosti opakovaně zastavováno a nikdy dokončeno? Co čeká brutalistní stavbu, jejíž architektura zasáhla významně do panoramatu pražského nábřeží? A jaká je koncepce obnovy místa, které dávno ztratilo kvalitu veřejného prostoru? Na to se pokusí odpovědět autoři projektu Staroměstská brána, který byl vybrán z návrhu řady studií jako odpověď na položené otázky a současně jako komplexní vize revitalizace řešeného území.

Projekt byl od doby svého vzniku opakovaně představován veřejnosti, která se stejně jako zástupci města a památkové péče k jeho podobě dlouhodobě vyjadřují a k jeho tvorbě přispívají. Aktuálně je prezentován na výstavě přímo v parteru hotelu.


Diskuze probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Kancelář v roce 2007 založili Marit Justine Haugen (NO) a Dan Zohar (ISR). Studio veškerou svoji tvorbu staví na dvou základních pilířích, a to na zesílení sociální a ekologické udržitelnosti a vytváření cenově dostupné architektury. Jejich práce je silně společensky angažovaná a výrazně se dotýká environmentálních otázek. Svůj základní postoj k architektuře shrnují větou: „Čím více odpovědnosti vezmeme na sebe dnes, tím lépe se nám bude žít v budoucnu.“
Akci pořádá KRUH.


Přednáška probíhá pouze online. ONLINE VSTUPENKY ZDE.

Kudy vede a jak se promění jedna z nejstarších pražských promenád? V rámci dalšího večera ze serie doprovodného programu k výstavě Praha zítra budeme mluvit o Hradebním korzu — o soustavě ulic na rozhraní Starého a Nového Města vedoucí ve stopách staroměstských hradeb od Národní třídy přes ulici 28. října, Na Příkopech, náměstí Republiky až po Revoluční ulici. Jejímu významu pro město čas nic neubral, proto je cílem Prahy tyto prostory lépe propojit, zvýšit jejich kvalitu a vylepšit podmínky pro chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu. Architektonickou koncepci této proměny zpracuje na základě soutěže architektonický ateliér Aoc ve spolupráci s IPR Praha.
Akce probíhá v rámci doprovodného programu k výstavě Praha zítra? Pražské priority.


Diskuze probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Sázení, kompostování, hnojení. Absolvovat Fulbrightovo studium a nakonec vyměnit teplou kancelář za otevřené nebe a ruce v hlíně? Jaké je to být zahradníkem ve městě? A jak funguje ateliér zahradních architektů, který patří mezi největší v Evropě? Další talk show s hercem a režisérem divadla Vosto5 Ondřejem Cihlářem, který v ní diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli či městských plánech, bude o zahradách. Správce campingu si totiž tentokrát pozval dva architekty a odborníky přes krajinu: zakladatele ateliéru Flera — Ferdinanda Lefflera a zahradníka IPR Praha — Jana Richtra.


Talk show probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Ekonomika vs. územní plánování. Pátý ročník studentské vědecké konferenci se věnuje ekonomice v měřítku města a regionu. Na konferenci budou prezentovány rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů. Konference je zaměřena jak na širokou veřejnost v roli posluchačů, tak i na odbornou komunitu z řad vědeckých výzkumníků, tak i profesních odborníků jakožto prezentujících. Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku konference.
Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.


Více ke konferenci najdete ZDE.

Jak přemýšlet o celém životním cyklu budovy již ve fázi jejího návrhu? Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat? Jak přistupovat k udržitelnosti stavebních materiálů a konstrukcí? Proces výstavby převážně probíhá tradičním způsobem návrh - výstavba - provoz – demolice. Není proto divu, že až 2/3 všech odpadů v České republice pochází právě ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. Čtvrtá přednáška ze série o udržitelné architektuře, která má za cíl inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů, bude o materiálech. V rámci večera uslyšíte názory ateliéru ORA a další odborníků, kteří nahlíží na proces architektonického návrhu a výstavby komplexně.
Akce se koná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.


Akce probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Postavit národní knihovnu není jen tak. Helsinkám se to povedlo v roce 2018 po 20ti letech plánování, projektování a výstavby. Jmenuje se OODI a jejími autory jsou architekti z finského studia ALA, kteří ji pojali jako obývací pokoj národa. Mezi jejich další významné realizace patří například divadlo a koncertní sál ve městě Kristiansand na jihu Norska nebo divadlo ve finském městě Lappeenranta u hranic s Ruskem. A pokud zrovna architekti z ALA nenavrhují kulturní budovy, pracují na dopravních stavbách — helsinském metru nebo letištním terminálu. Na přednášce studio představí jeden z jeho zakladatelů — Antii Nousjoki, který získal mimo jiné zkušenosti v ateliéru OMA Rema Koolhaase.


Přednáška probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Jaký je skrytý potenciál Holešovické tržnice? Tato industriální památka je vnímána jako jedinečný areál v prostoru města, nejen pro svou polohou. Svým historickým odkazem a velikostí přesahuje lokální charakter Holešovic. Areál by se mohl stát atraktivním centrem společenského života 21. století, pro širokou skupinu obyvatel různých věkových kategorií. Město Praha získalo v roce 2019, po vyhraném soudním sporu s předchozím nájemcem, opět kontrolu nad celým komplexem. Již nyní před začátkem prvních stavebních prací hostí areál tržnice pop-up kulturní program pro všechny generace doplněný novým gastronomickým provozem. I nadále se tu počítá například s oblíbeným trhem se zeleninou a ovocem, výpověď naopak od města dostal nevěstinec Showpark.
Akce probíhá v rámci doprovodného programu k výstavě Praha zítra? Pražské priority.


Akce probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě Dvoreckého mostu nepočítá. Most je tvarován jako socha – architekti ze studia Tubes a zpracovatelé projektové dokumentace, Atelier 6 ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení.
Akce probíhá v rámci doprovodného programu k výstavě Praha zítra? Pražské priority.


Akce probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

Jak přistupovat ke konverzím historických budov? Jakou roli hraje stát, město a příspěvkové organizace? A co architektonická soutěž? Národní památkový ústav (NPÚ) představil veřejnosti plán na rekonstrukci pražské Invalidovny. Doplnit by ji měla dvě moderní několikapatrová křídla v zadní (jižní) části podle návrhu Petr Hájek Architekti, které NPÚ přímo oslovil. Rozhodli jsme se, že dáme v CAMPu prostor pro věcnou diskusi o tomto tématu nad rámec jednoduchého “líbí/nelíbí“. Chceme diskutovat o tom, jaká úskalí s sebou přináší proces dostavby jedné z nejvýznamnějších pražských památek.

Pozvání přijali:
Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
Jan Kasl, předseda ČKA
Petr Hájek, architekt
moderuje Adam Gebrian

Diskuze je uspořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

PRAHA ZÍTRA? PRAŽSKÉ PRIORITY

Expozice je součástí pravidelného výstavního cyklu „Praha zítra?“, v rámci něhož představujeme veřejnosti stavební projekty, které, pokud budou realizovány, výrazným způsobem promění tvář Prahy v následujících letech. V případě aktuální výstavy je tato definice více než výstižná, neboť jsme se tentokrát zaměřili na takové projekty, které mají k budoucí proměně Prahy obzvláště přispět.

Na unikátní širokoúhlé projekci CAMPu se tentokrát představí „jen“ 25 projektů ovšem ve větší míře detailu, než je u výstav ze série „Praha zítra?“ obvyklé. Projekty jsme pro účel expozice rozdělili do pěti kategorií, které představují záměry v různých částech města a různých velikostí, ovšem vždy s ohledem na význam daného projektu v rámci celoměstské strategie. Místo obvyklých karet jednotlivých projektů najdou návštěvníci v sále podrobné katalogy každé z pěti kategorií. Při výběru projektů a během následné tvorby doprovodných textů jsme vycházeli z koncepčních a strategických dokumentů hl. m. Prahy – na většině z nich spolupracoval, příp. je sám vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (např. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Strategický plán hl. m. Prahy, Metropolitní plán, Plán udržitelné mobility a další).

Projekty, které na aktuální výstavě představujeme, jsou v drtivé většině investicí města, a tak o jejich realizaci budou rozhodovat volení zástupci veřejnosti. Proto v dramaturgii výstavy věnujeme prostor pražským politikům – členům Rady hl. m. Prahy, kteří v krátkých videorozhovorech vyjadřují svůj pohled na to, kudy vede cesta Prahy k úspěšné a prosperující budoucnosti. K pomyslnému dialogu s naším kurátorským výběrem pražských priorit pak zveme všechny návštěvníky výstavy, kteří budou mít během prohlídky expozice možnost sestavit si žebříček pražských top projektů podle vlastního výběru.

Výstavu najdete také v panelové podobě na Mariánském náměstí před budovou Magistrátu hlavního města Prahy, kam se dostanete ze stanice Staroměstská (metro: A; tram: 2, 17, 18) nebo můžete přijet přímo na stanici Mariánské náměstí (bus: 194).

Výstavu pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s IPR Praha.

Brožura výstavy Pražské priority:
A: Nové čtvrti
B: Nová propojení
C: Nové příležitosti
D: Nová náměstí
E: Nové parky
Mapa projektů

PRAGUE TOMORROW? PRIORITIES IN PRAGUE

Exhibition is part of a recurring exhibition cycle called ‘Prague Tomorrow?’ in which we present development and construction projects that would change the face of Prague significantly over the following years if they were completed. In the current exhibition, this notion is more than apt since it focuses on projects that would change Prague in an especially major way. This time around, the unique wide screen projection at CAMP will only present 25 projects but in much greater detail than usual in the ‘Prague Tomorrow?’ cycle. For the purposes of the exhibition, we have divided the projects into five categories which present planned development in different parts of the city and different sizes, though always keeping in mind the significance of the given project within the city wide strategy. Instead of individual project specification sheets, visitors will be guided through the exhibition with detailed catalogues covering each of the five categories. In selecting the projects and drafting the texts accompanying the exhibition, we closely followed the conceptual and strategic documents prepared by the Capital City of Prague—and it should perhaps be mentioned that the Prague Institute of Planning and Development either actively cooperated in creating most of these or prepared them entirely (for instance, Territorial Analytical Documentation, Strategic Plan for the Capital City of Prague, Metropolitan Plan, Sustainable Mobility Plan and others). Projects presented at this exhibition represent an overwhelming major investment directly undertaken by the capital city. The decision for their realization will therefore be taken by elected representatives of the public. For this reason, we provided room in this exhibition for Prague City Council members—councillors—who could explain their own visions in short video conversations about the road to Prague’s successful and prosperous future. We are also inviting all visitors to the exhibition to engage in an imaginary dialogue with our own curated selection of Prague’s priorities by ranking their own top projects for Prague according to their preferences as they pass through the exhibition.

Mapový portál prahazitra.camp slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území hlavního města Prahy. Záměry různých velikostí, na různých místech, v různých stádiích přípravy. Záměry soukromých i veřejných investorů. Od prvních nápadů, přes projekty v procesu přípravy, až po ty, které se již dokončují na staveništích.

Přehled projektů, které v budoucnu budou formovat hlavní město, jeho čtvrť, či přímo Vaši ulici najdete zde.

Chybí Vám na mapě konkrétní projekt, či jej chcete jako investor nebo architekt doplnit?
prahazitra@ipr.praha.eu

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od pražírny Doubleshot si můžete pochutnat na limonádách John Lemon a Proviant, netradičních čajích HARNEY & SONS a dalších nápojích.

Týdenní akce:

Bábovka a Granko za 65 Kč.

Polévkové menu:

ÚT - Zeleninový boršč s červenou řepou, zelím, mrkví a zakysanou smetanou

ST - Maďarská gulášová s čerstvou paprikou a bramborem

ČT - Thajská kuřecí se zázvorem, chilli, kokosovým mlékem a koriandrem

PÁ - Mexická tomatová s kukuřicí, fazolkou, koriandrem v a zakysanou smetanou

Aside from architecture-related exhibitions and events, CAMP offers a café that serves specialty coffee by experienced baristas, as well as other hot and cold beverages and light snacks. Try our soup of the day along with a tasty sandwich in a quiet and inspiring environment, perfect for working, studying or just passing the time. Or take a lager beer from the Trautenberk brewery which you can enjoy in the adjacent park.

Weekly Specials:

Bábovka - Traditional Czech Cake with Granko for 65 CZK

Soup menu:

TUE - Vegetable Borscht Soup with Beetroot, Cabbage, Carrot and Sour Cream

WED - Hungarian Goulash Soup with Fresh Pepper and Potatoes

THU - Thai Chicken Soup with Ginger, Chilli, Coconut Milk and Cilantro

FRI - Mexican Tomato and Corn Soup with Bean, Cilantro and Sour Cream

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v knihkupectví Page Five.

The PageFive Bookstore has a great selection of publications about architecture, art and design from all over the world. The bookstore offers the best of local scenes and exclusive perspectives from abroad, including the newest and latest in magazines.

Tips for this month:

THE SHARED CITIES ATLAS

The Shared Cities Atlas applies the new, global ‘sharing paradigm’ in architecture and public sphere to a site-specific situation in seven cities in Central Europe. Mapping current practices of sharing and new fields of action in case studies, it contextualizes the phenomenon in research papers, data, and photography.

The ideas of a ‘right to the city’, of common resources, or ‘the urban commons’ all of which are in vogue in contemporary architectural discourse illustrate the paradigm shift towards a sharing perspective. In ‘sharing cities’ the emphasis lies in the right to remake the cities as a form of urban social contract with a specific creative or critical agenda. The Atlas presents creative forms of sharing driven by idealistic positions and collective actions – new approaches to sharing of spaces and architecture, experience and knowledge, data, or collective histories.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

What are the newest trends in architecture, urbanism and design? Browse through any of the dozens of publications or magazines available for study in our reading room.

We subscribe to magazines such as Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine and dozens of others.

A list of all our publications and magazines can be found here.

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Pondělí, zavřeno
Úterý—neděle, 9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Chcete uspořádat akci v CAMPu?
pronajem@ipr.praha.eu

Chcete se zúčastnit programu pro děti a studenty?
edu@ipr.praha.eu

Chcete o nás napsat?
pr@ipr.praha.eu

Máte jiný dotaz?
camp@ipr.praha.eu

Chcete každý měsíc dostávat informace o programu?
Přihlašte se k odběru newsletteru zde.

Jak se dostat do campu

 • Tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • Bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • Metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m

Vyšehradská 51, Praha 2
The Emauzy Abbey (map)

Monday, closed
Tuesday—Sunday, 9.00—21.00
Free entry

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Would you like to organize an event at CAMP?
pronajem@ipr.praha.eu

Would you like to take part in the education programme?
edu@ipr.praha.eu

Would you like to write about us?
pr@ipr.praha.eu

Do you have a general question about CAMP?
camp@ipr.praha.eu

Would you like to be informed about upcoming events?
Sign up for our newsletter here.

How to get to camp

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

Děti se školou

Vezměte do CAMPu své studenty a žáky! Na programu je vždy krátká komentovaná prohlídka výstavy s navazující aktivitou, která přiblíží žákům a studentům problematiku řešenou ve výstavě.

Školy jsou pravidelně informovány o připravované výstavě a o doprovodné aktivitě k ní.

Děti s rodinou

Nenechávajte děti na hlídání a vezměte je s sebou do CAMPu! Při přípravě každé nové výstavy je dbáno na vytvoření aktivity na míru dětskému návštěvníkovi.

Pracovní listy

Aktivní zábavu pro děti najdete v CAMPu vždy! Pracovní listy jsou k dispozici každému návštěvníkovi bez ohledu na aktuální výstavu. Tyto listy se v průběhu času obměňují a doplňují.

Začínáme listy, které přiblíží dětem ve věku od osmi let areál CAMPu a jeho okolí.

V prostoru CAMP jsou rovněž k dispozici listy pro menší děti (tři až osm let), které pracují s principem kvízu, doplňování, imaginace a hry.

Objevujeme město

Pravidelný jednorázový program pro děti ve věku 8—18 let v maximálním počtu 15 dětí. Probíhá jedenkrát měsíčně – každý druhý čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin.

Vždy se vyráží do města, za městským tématem: návštěva letiště, prohlídka kolektoru, čističky odpadních vod, ale třeba i prohlídka hmyzího hotelu či rozestavěných staveb.

Děti odchází s lektory z CAMP a na stejné místo se opět vrací.

Studenti pedagogiky v CAMPu

Spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity. Vytvoření povinně volitelného semináře na téma město, jeho historie, rozvoj a plánování. Cílem programu je přitáhnout k zájmu o město a jeho vývoj budoucí pedagogy, kteří jej v budoucnu přenesou na své žáky.

Začátek programu: letní semestr školního roku 2018/2019

V případě zájmu o zasílání informací se prosím zaregistrujte na emailu: edu@ipr.praha.eu

Schools

Take your students to CAMP! We always provide a brief guided tour of the exhibition, followed by activities exploring the exhibition’s topics.

We regularly inform schools about upcoming exhibitions and any accompanying events / activities.

Families

Take your children with you to CAMP instead of spending money on babysitting! When we prepare new exhibitions, we always try to create accompanying activities for our little visitors.

Work sheets

Active entertainment for children is always available at CAMP! Work sheets are available to everyone regardless of the exhibition on show. These sheets are regularly changed and modified.

The starter pack introduces the CAMP complex and its surroundings and includes work sheets suitable for eight-year olds.

Work sheets containing quizzes, puzzles, imagination and play are also available for younger children (three to eight-year olds).

Discover the City!

This is regular programme for children between 8 and 18, held once a month on the second Thursday at 3 pm. The maximum number of children per show is 15.

This is a guided tour of the city exploring certain city-related themes, such as a visit to the airport, tour of the collectors and wastewater treatment plant, an insect hotel or a construction site in progress.

Children leave CAMP with guides and return to CAMP at the end of the tour.

Pedagogy students at CAMP

CAMP cooperates with the Department of Applied Arts at the Charles University Faculty of Pedagogy to create faculty seminars on themes in the city’s history, development and planning. The aim of the programme is to draw future pedagogues to these themes and encourage their interest in the city and its development, which they can then pass onto their students.

This programme commenced in the summer semester of the 2018/2019 academic year.

If you are interested in receiving this information, please register at edu@ipr.praha.eu

Centrum architektury a městského plánování se snaží zpřístupňovat nejen informace o architektuře a městském plánování, ale také své webové stránky. Víme, že neslyšící návštěvníci ocení informace v českém znakovém jazyce. Proto jsou klíčové části webových stránek CAMPu přeloženy do ČZJ.

Překlad do znakového jazyka si zapnete pomocí bezplatného rozšíření Deaf Friendly. Rozšíření funguje jako externí překrytí webových stránek, na kterém se zobrazuje video.

Jak stáhnout rozšíření?

Rozšíření Deaf Friendly je třeba si stáhnout, ale postup je jednoduchý:

Kliknutím sem se dostanete do Chrome store, kde se můžete seznámit s tím, jak rozšíření funguje. Na této stránce také můžete kliknout na tlačítko instalovat. Aplikace se automaticky stáhne. Webové stránky CAMPu se poté zobrazí s lištou, přes kterou se dostanete k jednotlivým videím s ČZJ.

Pozor! Rozšíření Deaf Friendly funguje pouze ve vyhledávači Chrome a na stolních počítačích, není přístupné z mobilního telefonu.

Stáhnout Deaf Friendly rozšíření

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to make information about architecture and urban planning and its website accessible to everyone. We are confident that visitors with hearing impairments will appreciate that we have translated key parts of the CAMP website and information into Czech sign language.

Sign language translations can be accessed using the deaf-friendly browser extension. The extension functions as an external overlay on the website showing video with sign language.

How to download the plugin

The Deaf-Friendly Extension must be downloaded before use. The process is very simple:

Click here to open the Chrome web store, where you can find all information about the extension and its functions. Click the install button to download and install the application.

The CAMP website will then show a tab, which will let you access the individual sign language videos.

Please note that the Deaf-Friendly Extension only works with the Chrome browser and on desktop computers. It will not work on your mobile phone.

Download the Deaf-Friendly Extension.

Centrum architektury a městského plánování chce být co nejvíce přístupné pro širokou veřejnost.

Na této stránce najdete

 • adresu a otevírací hodiny
 • informace o vstupném
 • kontaktní číslo a e-mail pro vaše dotazy
 • popis opatření pro lepší přístupnost celého programu (indukční smyčka, tlumočení, audiopopis, titulky, relaxované projekce)
 • navigační systém a plán CAMPu ke stažení

Jak se dostat do CAMPu?

Vyšehradská 51, Praha – Nové Město, 128 00

 • tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m
 • parkování pro ZTP a ZTP/P: pro vjezd na parkovací místo pro vozíčkáře nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 770 141 547

Otevřeno: úterý–neděle, 9.00—21.00

Vstupné

Vstupné na veškerý program CAMPu je zdarma.

Místo si zarezervujete prostřednictvím portálu GoOut nebo na telefonním čísle +420 770 141 547

Zavedená opatření

Indukční smyčka

 • Amfiteátr, Bílý sál i kavárna jsou vybaveny indukční smyčkou
 • individuální indukční smyčka pro Černý sál je k dispozici na vyžádání

Informace v českém znakovém jazyce

 • vybrané akce programu jsou tlumočené do ČZJ
 • pravidelně jednou za měsíc je program tlumočený do ČZJ, konkrétní termín naleznete označený v programu

Překlad webových stránek do ČZJ

 • videa s překladem do ČZJ jsou přístupná v prohlížeči přes plugin Deaf Friendly, který si můžete stáhnout zde. Detailní informace o pluginu a jeho instalaci najdete tady.

Informace o CAMPu v alternativních formátech

 • infoleták o CAMPu a vybraném programu je k dispozici také ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu

Audiopopis

 • vybrané výstavy mají audiopopis, který umožňuje vnímat vizuální složku filmu prostřednictvím zvukového komentáře
 • audiopopis návštěvníci poslouchají ze sluchátek

Filmy s titulky

 • vybrané filmy z programu mají české titulky

Relaxované projekce

 • tyto projekce mají po celou dobu filmu tlumené osvětlení a zvuk promítaného filmu je tišší.
 • před filmem nejsou pouštěny trailery ani žádné další upoutávky.
 • pokud potřebujete, můžete se během projekce pohybovat po sále.

Asistenční psi

 • vaši asistenční psi jsou v CAMPu vítáni. Miska s vodou je k dispozici v kavárně.

Navigační systém

Prostory CAMPu jsou označeny piktogramy:

 • indukční smyčka
 • přístupná toaleta
 • přístupný únikový východ

Plán prostor CAMPu je k dispozici ke stažení zde: PLÁN.

Napište nám!

Pokud máte jakékoli další požadavky ohledně přístupnosti, napište na e-mail: camp@ipr.praha.eu, pošlete SMS nebo zavolejte na telefonní číslo: +420 770 141 547

Do předmětu zprávy napište PŘÍSTUPNOST.

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to be accessible to the general public.

This webpage offers the following information:

 • Address and opening hours
 • Information about admission fees / tickets
 • Contact numbers and e-mail addresses for inquiries
 • Description of services providing access to the entire programme (audio induction loop, interpreting, audio cueing, subtitles, relaxed screenings)
 • Navigation system and CAMP plan available to download

How to get to CAMP

Address – Vyšehradská 51, Praha - Nové Město (New Town), 128 00

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

CAMP is open Tuesday to Sunday, 9 am to 9 pm

Admission

Admission to all events at CAMP is free. For most events, prior registration is required.

Registration / tickets can be obtained through the GoOut reservation system. Please go directly to GoOut for a list of all upcoming events. Information / reservations can be also made at +420 770 141 547

Access

Audio induction loop

 • The auditorium, large hall and coffee bar is equipped with an audio induction loop.

Information in Czech sign language

 • Selected events are translated into Czech sign language
 • Every month, the programme is translated into Czech sign language, and specific dates are marked in the programme

Website in Czech sign language

 • Videos translated into Czech sign language are available through the Deaf Friendly plugin, which can be downloaded here. More details about the plugin and its installation can be found here.

Information about CAMP in alternative formats

 • CAMP flyers containing information about selected parts of the programme are available in large-font print or Braille

Audio cueing

 • Selected exhibitions have audio cueing to provide narrative descriptions and commentary for visuals.
 • Please ask for headphones to listen to the audio cue

Films with subtitles

 • Some of the films shown at CAMP have Czech subtitles

Relaxed screenings

 • These screenings are usually shown in low lighting and low sound
 • No trailers or teasers are shown before the film
 • You may move around the screening room during the film, if necessary

Assistance dogs

 • Your assistance dogs are welcome at CAMP. A bowl with water is always available at the coffee bar.

Navigation system

CAMP is clearly marked everywhere with pictograms:

 • Audio induction loop
 • Toilets
 • Emergency exit

A plan of the CAMP complex can be downloaded here: PLAN

Contact us!

If you have any other questions or requirements for access, please contact us by e-mail at camp@ipr.praha.eu or message (SMS) or call us at +420 770 141 547

Please indicate the subject as ACCESSIBILITY in emails.

CAMP Praha

ODKUD SE V PRAZE BERE VODA?🚰 • Čistíte si doma zuby Želivkou? Jeden člověk v Praze průměrně spotřebuje sto litrů vody za den. K pití nebo přípravě jídla přitom využije jen velmi malé procento. Zbytkem si čistí zuby, pere prádlo, zalévá kytky, myje nádobí, ruce i sám sebe. Téměř všechna voda tak proteče do kanalizace.

Ve městech jsme si už zvykli na to, že voda teče z kohoutků kdykoli chceme, jak se k nám ale vlastně dostane?

👉🏻 Více se dozvíte v novém článku na campuj.online
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞• V archivu @iprpraha, jsme objevili fotografie zaniklého Černého pivovaru, funkcionalistického skvostu, který stále spoluutváří dolní stranu Karlova náměstí. Za jeho stavbou stojí architekti Karel Kotas, Ladislav Machoň, Alois Bílek a Jaroslav Benda.

👉🏻 V novém článku na campuj.online se podíváme, jaká je historie místa, kde se pivo vařilo již od roku 1377 🍻

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Jak víte, CAMP je bohužel uzavřen sakumprásk a s ním i výstava Praha zítra? Pražské priority.

📍Pokud však budete procházet kolem Nové radnice, můžete si 25 pražských priorit prohlédnout zde. Na Mariánském náměstí najdete výstavní panely věnující se stavebním prioritám hlavního města.

Vyzkoušejte také webovou aplikaci Praha Zítra, ve které si můžete vyfiltrovat všech 25 pražských priorit na mapě 👉🏻 praha.camp/praha-zitra

CAMP Praha

PRAHA DRAKŮM ZASLÍBENÁ🪁• Město je opět uzavřené a my tak trochu s ním. Na občasnou procházku ale můžete, což pro zachování zdraví i zdravého rozumu určitě doporučujeme. Až vyrazíte, zabalte si s sebou i draka. Praha je jim totiž zaslíbená.

👉🏻 Tipy na 5 nejlepších míst v Praze, kde bude pouštění draků zážitek, najdete už nyní na campuj.online!

CAMP Praha

URBAN TALKS • Je dobré a žádoucí stavět ze dřeva ve městech? Čím mohou dřevěné moderní bytové a veřejné budovy zkvalitnit a zpříjemnit život lidí v urbánním prostředí? Jak se bydlí, vzdělává a pracuje v moderní dřevostavbě? V dalším díle přednáškového cyklu Urban Talks na dotazy související s celosvětově sílícím trendem stavění ze dřeva odpoví německý architekt, profesor Felix Waechter (studio Waechter + Waechter Architekten BDA).

S krátkou úvodní prezentací vystoupí architekt Pavel Horák. Akce probíhá ve spolupráci se Salonem dřevostaveb.

Sledujte už dnes večer od 19.00 na campuj.online a našem FB. Dotazy můžete pokládat prostřednictvím slido.com pod heslem #campujonline.
___________
📸 Thilo Ross @thiloross • Budova Akademie pro mezinárodní spolupráci v německém Bonnu

CAMP Praha

REKONSTRUKCE INVALIDOVNY • Jak přistupovat ke konverzím historických budov? Jakou roli hraje stát, město a příspěvkové organizace? A co architektonická soutěž? Národní památkový ústav představil veřejnosti plán na rekonstrukci pražské Invalidovny. Doplnit by ji měla dvě moderní několikapatrová křídla v zadní (jižní) části podle návrhu Petr Hájek Architekti, které NPÚ přímo oslovil.

🗣Diskuzi, kterou pořádáme ve spolupráci s @npu.cz, můžete sledovat už tento čtvrtek od 19.00 na campuj.online a našem FB. Dotazy přednášejícím pak můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline.

Pozvání přijali:
•Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
•Jan Kasl, předseda ČKA
• Petr Hájek, architekt

Moderuje Adam Gebrian (@agebrian)

CAMP Praha

URBAN TALKS • Už dnes večer můžete sledovat stream dalšího dílu přednáškového cyklu Urban Talks, tentokrát se studiem, jehož zakladatel neexistuje…

Dash Marshall byl krásný starý bílý muž z Austrálie. Trojice architektů Amy Yang, Ritchie Yao, a Bryan Boyer si ho vymyslela, aby své nové kanceláři dodala na důvěryhodnosti. Jménem studia s nadsázkou reagují na problematiku rasové, genderové a třídní nerovnosti.

Design ovlivňuje náš každodenní život, proto při navrhování kladou důraz zejména na poznání klienta. Tento rok od Architect Magazine získali ocenění Next Progressive studio. Pomáhali Googlu s vývojem kancelářských prostor, MoMA přehodnotit jejich přístup k filantropii, spolupracovali také s IKEA či Bloomberg. Studio Dash Marshall představí jeden z jeho tří zakladatelů Bryan Boyer, který řídí oddělení Civic Futures.

📡 Vysíláme živě od 19.00 na campuj.online a FB. Dotazy přednášejícímu můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline.
____________
📸 @markwickens @dashmarshall

CAMP Praha

CAMPUJ.ONLINE • Drazí návštěvníci, vzhledem k novým opatřením, která jsou platná od pondělí 12/10, upravujeme provoz CAMPu:

📡 PROGRAM
Všechny akce, u který je to možné, přesouváme do online režimu, jako tomu bylo na jaře. Streamy můžete sledovat na campuj.online nebo Facebooku. Diskuze probíhá pomocí slido.com.

☕️ KAVÁRNA
U našeho baru vás nadále obsloužíme. Pro posezení je vám k dispozici je vám prostor čítárny i atrium.
Nejvyšší možný počet lidí u jednoho stolu jsou 4.

🖼 VÝSTAVA
Expozice Praha zítra? Pražské priority a s ní i Černý sál se prozatím uzavřou. Jakmile bude výstava opět k dispozici, budeme vás informovat.

⏰ OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT-PÁ 9:00 - 17:00

😷 OPATŘENÍ
K dispozici jsou vám hned u vchodu bezkontaktní zásobník na dezinfekci a teploměr. Budeme velmi rádi, pokud je automaticky využijete.
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

CAMPING • Současná situace nás opět nutí campovat online. Zítřejší Camping s Ondřejem Cihlářem vám však neuteče. Sledovat ho můžete na našem FB a campuj.online od 19.00.

Přivítáme Jana Vondráka z libereckého studia @mjolk_architekti, který představí nejen příběh záchrany prvorepublikového lesního koupaliště, ale i nedávno zrekonstruovanou vilu za Prahou. Architekti dům očistili od nevhodných úprav, které dům v průběhu času potkaly, místo přistavěné garáže navrhli novou hmotu hlavního vstupu a dbali přitom na maximální jednoduchost. Oko pozorného diváka architektury spatří v některých detailech řeč kubismu.

Druhým hostem bude Denisa Václavová, spoluzakladatelka festivalu 4+4 Dny v pohybu, který kulturně oživuje netradiční prostory. Jeho jubilejní 25. ročník kvůli letošním okolnostem nese motto “Všechno je jinak”. Festival můžete na různých místech navštívit už od pátku 9/10 – více informací na @ctyridny
________
📸 @boysplaynice

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Z důvodu konání festivalu FILM A ARCHITEKTURA 2020 pozastavujeme ve večerních hodinách výstavu Praha zítra. Prozkoumat pražské priority však můžete v následujících časech:

PÁ: 9:00 – 16:00
SO: 9:00 – 19:00
NE: 9:00 – 19:00
ÚT: 9:00 – 19:00

Od středy pak výstavu opět zpřístupňujeme po celou otevírací dobu CAMPu! Děkujeme za pochopení 🖤
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

🔎 OBJEVUJEME MĚSTO • Zářijová vycházka určená pro děti od 8 do 18 let Objevujeme město nás zavedla pod město! Vydali jsme se totiž do kolektoru, což je technická chodba, kterou se pod povrchem města v různých hloubkách vedou důležité inženýrské sítě. Pražské kolektory mají zatím 90 km o rozměru zhruba 2,5 x 2,5 m a staví se od 70. let.

Už příští týden ve čtvrtek vyrážíme na Olšanské hřbitovy s historičkou umění Vlaďkou Holzapfelovou. Děti můžete přihlašovat na edu@ipr.praha.eu.
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

FILM A ARCHITEKTURA 🎬• Máte rádi filmy o architektuře? Pak si určitě nenechte ujít festival spolku @kruh_cz, který se koná i u nás v CAMPu!

FA 2020 reflektuje aktuální témata a fenomény, jako je například problematika dostupného bydlení nebo architekturu citlivou k životnímu a komunitnímu prostředí. Nabídne filmy o architektkách a navazující debaty s výraznými ženami v architektuře či uvede výjimečný projekt věnující se propojování architektury a hudby.

🎟 Vstupné na kino a doprovodný program je zdarma po předchozí registraci na @gooutcz. Více informací o festivalu najdete na filmarchitektura.cz

PROGRAM
▪️ČT 01/10 18.00 CITY DREAMERS (KINO)
▪️PÁ 02/10 16.00 EVA JIŘIČNÁ (KINO)
▪️PÁ 02/10 17.00 ŽENY V ARCHITEKTUŘE (DEBATA)
▪️PÁ 02/10 18.00 GRAY MATTERS (KINO)
▪️SO 03/10 19.00 PUSH + WHAT IT TAKES TO MAKE A HOME (KINO)
▪️NE 04/10 18.00 MĚSTSKÁ DIVOČINA A JEJÍ ARCHITEKTURA (PŘEDNÁŠKA)
▪️NE 04/10 19.00 NATURA URBANA:THE BRANCHEN OF BERLIN (KINO)
▪️ÚT 06/10 19.00 TOKYO RIDE + Q&A (KINO)
▪️ST 07/10 19.00 MUSIC FEAT. ARCHITECTURE
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

BOOKS • S novou výstavou se obměnil obsah polic naší studovny. Ostatní knihy však z CAMPu nezmizely. Najdete je v databázi camp.libib.com, kde nyní evidujeme přes 500 publikací.

📚Vybranou knihu z databáze vám pak na požádání připraví naši kustodi ke čtení.

CAMP Praha

NEW IN TOWN • Jedním z připravovaných projektů minulého dílu výstavního cyklu Praha zítra bylo i sídlo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, které vzniklo na místě bývalé menzy 17. listopadu v Libni.

Stavbu menzy spolu se zbytkem areálu kampusu Pelc-Tyrolka navrhl v 70. letech Karel Prager. Menza určená pro 2000 studentů však byla během povodní v roce 2002 poškozena, od té doby nevyužívána a zavřena.

Soutěž na projekt vyhrálo v roce 2009 brněnské studio Kuba & Pilař architekti. Samotná přestavba menzy ale začala až před 3 lety.

Se začátkem nového semestru se fakulta přesunula ze třech adres právě do svého nového sídla, které se minulý týden poprvé otevřelo veřejnosti.

Jak se vám líbí?
______
📸 Kateřina Šulová

CAMP Praha

JOB ALERT ☕️ • Potřebujeme posílit partu naší kavárny a hledáme zkušeného baristu. Chceš zajišťovat kofeinové opojení v hotspotu městského plánování a architektury? Napiš nám na kavarna@ipr.praha.eu.

Nástup možný do 2 týdnů.

CAMP Praha

PRAŽSKÉ PRIORITY • Zapojte se do hledání pražských priorit i vy. V rámci pokračování výstavního cyklu Praha zítra můžete hlasovat o největší prioritě nebo navrhnout svůj vlastní prioritní projekt, který vám na seznamu chyběl.

🟢 Využijte hlasovacích žetonů a vyberte své favority v 5 kategoriích – nové čtvrti, nová dopravní propojení, nové příležitosti, nová náměstí a ulice a nové parky.

Výstavu můžete navštívit až do 20. prosince 2020.
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

BEZPEČNĚ V CAMPU • Děkujeme, že ve vnitřních prostorách CAMPu dbáte na vzájemnou ohleduplnost a zakrýváte si ústa a nos rouškou 😷. Pojďme si zopakovat další doporučení:
.
⛺️ Pokud se necítíte dobře, sledujte přednášky z pohodlí domova na campuj.online.
.
🙌🏻🌡 Při vstupu si vydezinfikujte ruce a změřte teplotu.
.
👩🏼➖👨🏻Ve studovně dodržujte rozestupy 2 metry.
.
🍺 V amfiteátru, černém a bílém sále nekonzumujte nápoje ani jídlo.
.
💳 Pokud je to možné, plaťte v kavárně a knihkupectví bezkontaktně.
.
☝🏻 Respektujte pokyny a doporučení personálu, v případě dotazů se obracejte na naše kustody.
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA • Máme za sebou poslední přednášku letního programu, při které nás @agebrian provedl po Paříži🇫🇷. Tečkou za virtuálním městským putováním bude dnešní venkovní promítání filmu Půlnoc v Paříži od Woodyho Allena. Vstup zdarma po předchozí registraci na @gooutcz.

Pokud jste některou ze zastávek našeho programu nestihli, najdete jejich záznam už nyní spolu se zmíněnými tipy od všech přednášejících na campuj.online.
_______
📸@janmaly

CAMP Praha

VEČER S ARCHITEKTEM ROKU • Týden po udělení ocenění Architekt roku se znovu setkáme v CAMPu s letošním laureátem Zdeňkem Fránkem (@zdenek_franek). Tentokrát si ho pozval Adam Gebrian (@agebrian), aby se ho zeptal na jeho práci, pohled na architekturu a projekty, kterým se věnoval a věnuje.

DNES OD 19:00 – přednášku streamujeme na FB & campuj.online v sekci ŽIVĚ.
_________
📸 photo credit: @zdenek_franek (LIKO-Vo, Slavkov u Brna, 2019)

CAMP Praha

DEZEEN AWARDS 2020 • Na začátku letošního roku jste si v CAMPu mohli vyzkoušet interaktivní instalaci Urbania, ve které jste měli možnost naslouchat potřebám města a pomoci s jeho růstem. A právě Urbania je nyní na shortlistu Dezeen Awards 2020 v kategorii Exhibition Design! ✨

Od 14/9 nás můžete podpořit svým hlasem na @dezeen i vy!
________
📸 @janmaly

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA • Už dnes večer se potkáme v Paříži! Tentokrát i s tématickým občerstvením, které si vzalo na starosti bistro Na Břehu Rhôny (@nabrehurhony.official). Nebude chybět víno, speciality z francouzské kuchyně a pro mlsné jazýčky flambované palačinky.

Ochutnat něco dobrého můžete už od 17:00 před vchodem do CAMPu, platba bude možná pouze v hotovosti.
.
🍽 MENU
• Bœuf bourguignon - hovězí na červeném víně s bagetkou
• Grilované chapadlo kalamar se zeleninovým ratatouille
• Flambovaná Crêpe Suzette - palačinka s pomerancovym karamelem a Grand Marnier
.
🍷 VÍNO:
• bílé a rosé Cotês du Rhône
• červené Cotês du Rhône Village
____________
📸 @janmaly & Na Břehu Rhôny

CAMP Praha

OPEN HOUSE PRAHA • Víkend patří @openhousepraha! I letos se s námi můžete podívat do útrob Pragerových kostek. Projdeme si celý areál – od sklepů po nejvyšší patra a po cestě si povíme o architektuře budovy a životě a tvorbě Karla Pragera.
.
⏰Prohlídky probíhají každou celou hodinu od 10.00 do 18.00. Poslední začíná v 17.00.
.
👧🏼👦🏻Připraveny jsou i prohlídky pro děti s pracovními listy, které probíhají zvlášť – v sobotu v 10.00 a v neděli ve 14.00.
.
🧑‍🦯Tento rok je náš areál součástí prohlídkového okruhu 7 budov, který je speciálně připraven pro nevidomé a slabozraké účastníky. Prohlídka pro návštěvníky se zrakovým handicapem se bude konat v neděli od 12:00. Sraz s průvodcem je u vchodu do CAMPu.
____________
📸 @boysplaynice

CAMP Praha

SKATEBOARDISTA • Víte, že od roku 1982 stála v Praze první skateboardingová socha světa? Bronzový Skateboardista od autora Jaroslava Hladkého tvořil součást parku Folimanka. V roce 2006 bohužel neznámý vandal uříznul soše obě ruce a torzo bylo zanedlouho z praku odstraněno. Nyní však probíhá akce na záchranu sochy. Její oprava proběhne podle originálního sádrového modelu, který sochař Hladký před mnoha lety zakopal u sebe na zahradě.

Přijďte si v pátek večer poslechnout dobrodružný příběh unikátní české plastiky a její opravy, kterým vás provede popularizátor pražské historie Vyšehradskej jezdec.

PÁ 4/9 19.00 – přednáška bude streamovaná na campuj.online a FB.
_________
📸 PHOTO CREDIT: vysehradskej.cz (stav v roce 1990 👉🏻 ulomené ruce v roce 2006 👉🏻 současnost v depozitáři Prahy 2)

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA • Ve čtvrtek mimořádně nebude letní kino, ale druhý díl přednášky věnované Benátkám s kurátorem Adamem Štěchem (@okoloweb), se kterým se podíváme za architekturou benátského rodáka Carla Scarpy.

Jeho tvorba 40. až 70. let měla nebývalý vliv na podobu moderních Benátek a na obecnou představu o syntéze historie a současnosti v podobě citlivých rekonstrukcí a řemeslně dokonalých detailech interiérů a exteriérů. Adam Štěch navštívil přes 20 realizací Carla Scarpy, ty zařadil do kontextu italského moderního designu. Do zajímavých souvislostí se Scarpovými kolegy a žáky, jako byl například tragicky zesnulý architekt Angelo Masieri.

ČT 3/9 19.00 – přednáška bude streamovaná na campuj.online a FB.
_______
📸 Adam Štěch @okoloweb

CAMP Praha

KNIŽNÍ TIP – BENÁTKY 📚 • První týden v Benátkách máme za sebou. Přijďte strávit víkend v naší čítárně, třeba s knihou Elements of Venice od @giuliafoscariwr, kterou Adam Gebrian při své přednášce o Benátkách doporučoval. Kniha se zaměřuje na benátské fasády, schody, dlažbu, dveře, balkóny a mnoho dalších prvků, které neodmyslitelně dělají město městem. Je doplněna o fotografie, mapy, diagramy, ale také umělecká díla, která tyto elementy vyzobrazují.

Hledejte ji v policích naší čítárny, nebo se na její dostupnost optejte našich kustodů.

👉🏻📖 Posunutím nahlédněte dovnitř

CAMP Praha

CAMPING 🏕 • Kempingová sezóna pomalu končí, my zahajujeme tu naši! Už příští týden se po letní pauze vrací Ondřej Cihlář se svou talk show Camping, ve které diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli či městských plánech. Cílem talk show je odlehčit složitá témata, přiblížit je veřejnosti a Pražany do procesu městského plánování zapojit.

Tentokrát se zaměříme na palčivé téma – dopravu v Praze 🚲🚗🚃. Jak se dá v městském provozu pohybovat na obyčejném bicyklu? Proč tramvajáci neotevírají již jednou zavřené dveře? Nebo která zastávka je nejvytíženější? Do rozkládacích křesílek usedne cyklistka Jana Trávníčková, která představí svůj projekt @holkynakolevpraze a řidič tramvaje Josef Chodounský vystupující pod pseudonymem Rezistor.

ÚT 1/9 19.00 – vstup zdarma po předchozí registraci na @gooutcz
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

BENÁTKY 🇮🇹 • Už dnes večer se naším pomyslným teleportem přesouváme do předposlední destinace letního programu Z města do města. První procházka Benátek bude v režii Adama Gebriana (@agebrian) a příští týden ve čtvrtek nám Adam Štěch (@okoloweb) přiblíží tvorbu architekta Carla Scarpy, která měla nebývalý vliv na moderní podobu Benátek.
.
📡 Začínáme v 19:00 – přednášku streamujeme na FB & campuj.online v sekci ŽIVĚ.
_____
PROGRAM BENÁTKY
ÚT 25/8 19.00 Z MĚSTA DO MĚSTA: BENÁTKY I.
ČT 27/8 20.00 LETNÍ KINO: SMRT V BENÁTKÁCH
ČT 3/9 19.00 Z MĚSTA DO MĚSTA: BENÁTKY II.
.
📸 @janmaly

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA 🇩🇰 • První polovinu naší zastávky v Kodani máme za sebou. Přednášku z minulého týdne si můžete připomenout na campuj.online, kam jsme sepsali tipy na objevování Kodaně od všech speakerů večera. Tato místa si můžete prohlédnout i v CAMPu na projekční ploše ve velkém sále.
.
🎞 Ve čtvrtek nás čeká další letní kino v parku @iprpraha. Promítáme film Komuna zasazený do poloviny 70. let, do prostředí akademického společenství na předměstí Kodaně. Hrdinové filmu Erik, Anna a jejich dcera Freja uskutečňují svůj sen o autentické komuně plné vzájemnosti a radovánek. Idea láskyplného a rodinného společenství pod střechou Erikova domu se ale začne rozpadat, když se do domu přistěhuje jeho milenka.
_______
📸 @janmaly

CAMP Praha

FANTOVA BUDOVA • Fantova budova se už před časem oděla do lešení a pohledy z ní jsou skutečně impozantní. Nejen na Prahu, ale i na strhující detaily fasády, ciferníky hodin a sochy Stanislava Suchardy (1866-1916). 👉🏻 Více v novém článku na campuj.online.
_______
📸 @janmaly

CAMP Praha

Už jste vyzkoušeli naše nové vratné kelímky CAMP? Potkáte je na všech akcích CAMPu – stačí zaplatit zálohu na baru a na celý večer je váš. Na zdraví! 🍻

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA • Jak se vám líbila včerejší návštěva Kodaně? 🇩🇰 Během následujících dvou týdnů si ji můžete projít po vlastní ose ve velkém sále prostřednictvím naší panoramatické projekční stěny. V postranním panelu najdete i doporučení na oblíbená místa Petra Hlaváčka nebo Adama Štěcha.

Zítra a příští týden ve čtvrtek se podíváme na Kodaň jako kulisu filmů v rámci letního kina. Těšit se můžete na snímky Dánská dívka a Komuna. 🥃 Signature drink Heering Ging & Tonic bude po celou dobu letního programu k zakoupení v naší kavárně.

CAMP Praha

KODAŇ • Už příští týden se vydáme na sever do Kodaně, jejíž veřejné prostory se staly inspirací pro řadu dalších metropolí. Společně s jejich centrem architektury @bloxkbh si ukážeme, jak lze propojit město s vodou.

Na Kodaň se podíváme i z pohledu expatů, Kristiny a Jana Magasanikových. Jan pracuje ve studiu @big_builds, díky kterému si můžete zalyžovat na střeše spalovny odpadků v centru měst. A jak už je tradicí, na méně známá místa nás zavede Adam Štěch (@okoloweb).

Na úterní přednášce nebude chybět tématické 🇩🇰 občerstvení od @roeselcraftbeer – těšit se můžete na ikonický smørrebrød!
________
PROGRAM KODAŇ
ÚT 11/8 19:00 – Z MĚSTA DO MĚSTA: KODAŇ
ČT 13/8 21:00 – LETNÍ KINO: DÁNSKÁ DÍVKA
ČT 20/8 21:00 – LETNÍ KINO: KOMUNA

CAMP Praha

TOKIO • Naše zastávka v Tokiu pomalu končí a příští týden s naším virtuálním teleportem vyrážíme objevovat Kodaň 🇩🇰. Jak se vám náš letní program líbí? Už také čerpáte inspiraci od našich hostů na další cestování?

Až do neděle si můžete vyzkoušet procházku Tokiem prostřednictvím naší panoramatické projekční stěny, nejen na místa, která doporučovali při přednáškách @agebrian, @naoleo a @okoloweb. Pro fanoušky japonských filmů dnes večer v rámci letního kina promítáme snímek Godzilla z roku 1954 v původním znění s českými titulky.

#camppraha
______
📸 @janmaly

CAMP Praha

MERCH • Naši CAMP plátěnku už máte? Doporučuje ji 10 Kempíků z 10. V létě ji vytáhněte k vodě, po prázdninách vám bude věrně sloužit při nákupech a tahání všeho možného.

Najdete ji v našem knihkupectví vedle plecháčků, verzatilek a dalšího skvělého merche!

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA • Tento týden zůstáváme v Tokiu! 🇯🇵 Už zítra nás na svá oblíbená místa vezme Adam Štěch (@okoloweb), tak jak je zachytil během své návštěvy v roce 2016. Zaměří se především na architekturu a design od 30. do 80. let minulého století. Virtuálně navštívíme například jeden z prvních modernistických domů v Japonsku od architektů Kamekiho a Nobu Tsuchiuriových nebo velké hotelové komplexy samuraje japonské architektury Toga Murana. Již zdokumentované skvosty doplní i architektura, kterou Štěch teprve plánuje navštívit při své další plánované expedici. Přednášku můžete sledovat i online na našem FB a campuj.online v sekci ŽIVĚ.

Pokud si chcete Tokio projít po vlastní ose, nebo si připomenout zastávky obou přednášek, vyzkoušejte do konce týdne street view na panoramatické projekční stěně ve velkém sále. Ve čtvrtek večer pak v rámci letního kina promítáme film Godzilla z roku 1954 od režiséra Iširó Hondy.
_____
📸 Adam Štěch, Rodinný dům, architekt Kameki Tsuchiura, Tokio, Japonsko

CAMP Praha

TOKIO • Během první virtuální prohlídky Tokiem doporučoval @agebrian knihy Made in Tokyo (Junzo Kuroda & Momoyo Kaijima) a Project Japan: Metabolism Talks (Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist, Kayoko Ota) – obě najdete spolu s další doporučenou četbou k letnímu programu v naší čítárně.

Nabídku knih si můžete prohlédnout i z pohodlí domova v online databázi camp.libib.com pod označením #zmestadomesta. Vybranou knihu vám pak při příští návštěvě mohou kustodi na požádání připravit 📚.

CAMP Praha

KINO CAMP 🍜🎬 • Dnes večer se prostřednictvím našeho letního kina přesuneme do Tokia s filmem Bistro Ramen z roku 2018.

Mladý šéfkuchař Masato je odborník na tradiční japonský pokrm ramen, který se v jeho rodině vaří už po generace. Když mu život přichystá nečekanou zkoušku, vydá se na dalekou cestu do Singapuru. Ve městě plném chutí a vůní pozná víc než jen lahodné recepty a rodinná tajemství. Ukáže se, že jídlo má zvláštní moc sbližovat lidi a napravovat dávné křivdy. A že láska prochází ramenem.

Film promítáme v původním znění s českými titulky.
________
DALŠÍ PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA
6/8 GODZILLA (1954)
13/8 DÁNSKÁ DÍVKA (2015)
20/8 KOMUNA (2016)
27/8 SMRT V BENÁTKÁCH (1971)
10/9 PŘED SOUMRAKEM (2004)
17/9 PŮLNOC V PAŘÍŽI (2011)

CAMP Praha

EMAUZY • Vítáme nové sousedy! Možná jste již při objevování přilehlého parku @iprpraha narazili na vyhlídku pod kostelem Panny Marie. Díky nápadu Martina Kotase z Mlýnské kavárny si tam teď můžete vychutnat pivo či kávu s výhledem na řeku v Cafe Emauzy ☕️ 🍺

CAMP Praha

TOKIO 🇯🇵 Následující dva týdny patří Tokiu! Už dnes večer se projdeme po této japonské metropoli s Naomi Adachi (@naoleo) a Adamem Gebrianem (@agebrian) a příští týden na přednášku naváže Adam Štěch (@okoloweb) se snímky, které pořídil během své návštěvy v roce 2016. Přednášky můžete sledovat i z pohodlí domova na našem FB a campuj.online v sekci ŽIVĚ.
.
A co bude dnes k snědku? Od 17:00 si můžete pochutnat na výtvorech bistra @tamarindtreecz
.
🥢 Japonská vepřová polévka s pečeným bůčkem, čajovým vejcem a domácími nudlemi
.
🥢 Takoyaki grilované kuličky s chobotnicí, japonskou majonézou, omáčkou BBQ a tuňákem bonito
.
🥢 Gyoza knedlíčky ve verzi s pečenou trhanou kachnou & vegetariánské s tofu, jidášovým uchem a shitake
_________________
PROGRAM – TOKIO
ÚT 28/07 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Tokio I.
ČT 30/07 21.00 LETNÍ KINO, Bistro Ramen
ÚT 04/08 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Tokio II.
ČT 06/08 21.00 LETNÍ KINO, Godzilla

CAMP Praha

FABLES & CONSTRUCTIONS • Příští týden ve středu v CAMPu pokřtíme knihu Lucie Kohoutové a Martiny Freitagové – Fables & Constructions. Experimentální archi-fikce zprostředkovává čtenáři šest originálních projektů prezentovaných v rámci evropské platformy Future Architecture. Popisovaná šestice návrhů představuje, jak kreativní a relevantní může být architektonické myšlení pro přírodní i společenské výzvy, kterým lidstvo aktuálně čelí. Pestrost použitých forem od komiksu až po karetní hru zase posouvá hranice tradičního psaní o architektuře. Kniha díky svému inovativnímu přístupu vyhrála první grant barcelonského vydavatelství dpr-barcelona.

Autorky se ve své společné prvotině inspirovaly filmařskou metodou páru Ila Beka & Louise Lemoine i postmoderními klasiky, důležitý je i vizuální vklad slovenské ilustrátorky Andrey Šafaříkové a španělské grafičky Cristiny Garriga.

Po křtu rukou spisovatelky Pavly Horákové bude následovat odlehčená venkovní party pod heslem chlast & chlebíčky, aka naturální víno pod kuratelou spolku @druzstvowinepopup a legendární veky s vysokou vertikálou by Hájek Boušová.

CAMP Praha

PROLISTUJTE SVĚT 📚 - V policích naší studovny můžete čerpat inspiraci na další virtuální cestování, které nás v rámci letního programu čeká. Přidali jsme oblíbené průvodce z lifestylové edice Monocle a mnoho dalších publikací, které najdete v online databázi camp.libib.com pod označením #zmestadomesta.
______
📸 @janmaly

CAMP Praha

✈️🌎 • Zveme vás na cestu kolem světa! V rámci prázdninového programu Z města do města můžete využít našeho virtuálního teleportu a navštívit libovolný kousek světa v životní velikosti.

#camppraha

CAMP Praha

NEW YORK🏙 • Náš prázdninový program Z města do města jsme odstartovali úterní procházkou po New Yorku s @agebrian. Záznam přednášky najdete na campuj.online a pokud si chcete udělat virtuální procházku New Yorkem po vlastní ose, zpřístupnili jsme Street View na naší panoramatické promítací ploše i pro veřejnost!

Už dnes večer nás čeká první tématické letní kino v parku @iprpraha. Promítáme snímek z roku 2019 od Woodyho Allena – Deštivý den v New Yorku. Přesně za týden se můžete těšit na Velkého Gatsbyho.
________________
#camppraha
📸 @janmaly

CAMP Praha

URBAN TALKS • Do dnešního dílu Urban Talks jsme si pozvali portugalské architektonické studio @__summary__. Mezi jejich nejznámější realizace patří projekt ve Vale de Cambra z roku 2019, kde propojili společné místnosti v přízemí s modulárním systémem bytů v 2. patře. Ve svých návrzích se snaží minimalizovat náročnost stavby, a proto vytvořili prefabrikované moduly, ze kterých následně vzniká finální podoba staveb.

Zaujali odbornou veřejnost natolik, že v roce 2016 prezentovali své projekty na Benátském architektonickém bienále. V roce 2017 získali Red Dot Award a v roce 2018 vyhrál zakladatel studia Samuel Gonçalves cenu 40 under 40 European design award.
.
🔊Stream začíná v 19:00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ. Dotazy přednášejícím můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline
.
📸 @fernandogguerra

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA • Už tento týden se virtuálním teleportem přesuneme z města do města. Čeká nás úterní přednáška Adama Gebriana, který vás prostřednictvím naší panoramatické projekční stěny vezme na procházku ulicemi New Yorku. Do města, kde můžete zajít do obchodu Prada navrženého Remem Koolhaasem, projít se po pěší zóně na Time Square, která se díky Snøhettě přeměnila na veřejný prostor pro lidi. Podíváme se také na pevnost umění, do pobočky Metropolitního muzea - The Met Breuer. A abyste se cítili opravdu jako ve Velkém jablku, nebudou chybět ani burgery od @wrbrgrs a signature drinky z naší kavárny.

Ve čtvrtek od 21:00 se park @iprpraha promění na tématické letní kino. Těšit se můžete na film z roku 2019 od Woodyho Allena – Deštivý den v New Yorku. Další týden pak ve stejný čas navážeme s filmem Velký Gatsby, který nás přenese do New Yorku dvacátých let.

#camppraha

CAMP Praha

Náš plecháček je věrným společníkem na výlety. S @olgabulajcsik docestoval až do Slovinska. Kam s ním o víkendu vyrazíte vy?

Sdílejte s námi fotky s hashtagem #camppraha

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA 🏙 • První zastávkou našeho letního programu bude New York! Zahájí ji přednáška a komentovaná procházka s @agebrian, která využije velkolepé pětadvacetimetrové projekční stěny v hlavním sále CAMPu.

Dozvíte se, co skrývá mrakodrap bez oken na Thomas Street nebo jak může vypadat jedna z nejdražších staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Podíváte se na památník National September 11 Memorial & Museum postavený na pozemku původního Světového obchodního centra nebo na královnu cestovatelských sociálních sítí, vyhlídkovou věz Vessel od britského architekta Thomase Heatherwicka oživující stále se proměňující čtvrť Hudson Yards.

Při naší cestě do New Yorku nebude chybět ani tematické občerstvení od 🍔 @wrbrgrs a signature drinky v naší kavárně.

Vstupenky na všechny akce najdete na @gooutcz
_________________
PROGRAM – NEW YORK
ÚT 14/07 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: New York
ČT 16/07 21.00 LETNÍ KINO, Deštivý den v New Yorku
ČT 23/07 21.00 LETNÍ KINO, Velký Gatsby
.
.
📸 Amanda Suaréz – @culturetrip

CAMP Praha

MAKROKOULE • Karel Prager je náš. Už proto, že sídlíme v budově, kterou navrhnul jako Sdružení projektových ateliérů. Na campuj.online jsme zveřejnili první článek z nového seriálu věnovanému Pragerově tvorbě. Vydáme se v něm na Petřiny. Do budovy Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (dnešní název) z roku 1958, které se žoviálně přezdívá makrokoule nebo makráč. Zde se totiž naplno ukázalo, že Prager je světový architekt se zlatýma českýma ručičkama.
__________
📸 @janmaly
.
#campujonline #karelprager

CAMP Praha

Z MĚSTA DO MĚSTA ✈️ Jaké bude léto v CAMPU? Poprvé budeme mít otevřeno i v červenci a zveme vás na cestu kolem světa. Letenky do Kodaně, New Yorku nebo Tokia sice neumíme, máme ale virtuální teleport. Každý týden se s námi podíváte do nové země a v rámci prohlídek se budete moci projít po pěti světových metropolích. Nebude chybět letní kino, tématické občerstvení a přednášky.

Začínáme už v úterý 14. července komentovanou prohlídkou New Yorku s @agebrian, v dalších týdnech pak navštívíme Tokio, Kodaň, Benátky a Paříž. Centrum architektury a městského plánování se v létě mění na Centrum architektury a městského putování.

Celý program najdete už nyní na webu CAMPu!

CAMP Praha

PODCAST 🔊 Dnešní zkouška sirén zazní pouze v ulicích... Náš podcastový tým si dává prázdninovou pauzu a nový díl Zkoušky sirén si budete moci poslechnout první zářijovou středu.

Pokud si chcete připomenout některou z epizod, nebo snad všechny najednou, najdete je pěkně pohromadě i na campuj.online v sekci ZÁZNAMY.

CAMP Praha

COFFEE | Dnes máme na mlýnku Lynx z liberecké pražírny @nordbeans ☕️. Zastavte se na kávu a mapovou instalaci Dvě Prahy: Město z ptačí perspektivy, kterou jsme prodloužili do poloviny července.