Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.

CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

CAMP, the Center for Architecture and Metropolitan Planning, has set a goal to improve public discussion about the development of Prague. It is striving to become an essential source of clear and accessible information about the present and future of the capital city and functions as an open platform, a “basecamp” for anyone interested in the collective planning and development of Prague.

CAMP is located at Karlovo náměstí in the building of the Prague Institute for Planning and Development. This modernist building designed by famous Czech architect Karel Prager is the home to an urban hub that hosts a 200 m2 exhibition hall with a unique, large projection screen, a library with a large selection of foreign-language publications about architecture, urbanism and design, a pleasant café, an outdoor patio, and a modern lecture hall. A diverse programme of public discussions, lectures, workshops, film screenings and other activities is also available each month in both Czech and English language.

CAMP also manages and edits the prahazitra.camp map portal, which provides a basic overview of construction projects in Prague from their initial ideas and preparation to projects already being completed at construction sites.

V minulém díle našeho pravidelného programu o městě, jeho fungování a samozřejmě i architektuře jsme zkoumali veřejný prostor a zaznamenali si ho pomocí metody mentálních map. Ve čtvrtém díle se znovu proměníme v antropology ve městě a vyzkoušíme metodu vedení rozhovoru s cílem získat výzkumná data o veřejném prostoru. Setkání povedou socioložky Reza Vlasáková a Aneta Soukopová.


Program je určen pro děti od 10 do 15 let bez doprovodu rodičů. Program je od 15.30 do 17.30 v prostorách CAMPu. Vstupenky ZDE.

Jak v současnosti hodnotit a aktualizovat tvůrčí a životní odkaz předního českého architekta, urbanisty, designéra a pedagoga Jana Kotěry? K příležitosti 150 let od jeho narození připravili editoři Ladislav Zikmund-Lender a Helena Čapková novou knihu, která v 15 kapitolách od 12 historiků a historiček architektury zařazuje Kotěrovu tvorbu do kontextu okolností a podmínek jejího vzniku. Součástí představení nové publikace bude krátká přednáška, shrnující nejvýznamnější nové objevy, poznatky a možnosti interpretace díla a doby tohoto modernistického tvůrce spolu s dosud nepublikovanými návrhy a historickými fotografiemi. Kniha bude na místě k zakoupení v knihkupectví Page Five.


Rezervace míst ZDE.

Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, tak i na polské straně. Film vypráví příběh Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost. Tvůrci mapovali živou i neživou přírodu, místa protkaná hustou sítí turistických tras, ale především ta, kam žádné cesty nevedou. Pořídili i unikátní záběry z podzemí. Aby ve filmu nic důležitého nechybělo, konzultoval režisér s více než desítkou lidí z různých oborů. Ve filmu vystupují a vyprávějí příběhy, které jsou pro poznání kraje kolem řeky Jizery těmi nejdůležitějšími. Večerní projekce se koná za účasti režiséra Viktora Kuny.


Projekce od 15.00 je určena pro seniory, je s tlumeným osvětlením a s přestávkou.
jazyk: český


Rezervace míst ZDE.

Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, tak i na polské straně. Film vypráví příběh Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost. Tvůrci mapovali živou i neživou přírodu, místa protkaná hustou sítí turistických tras, ale především ta, kam žádné cesty nevedou. Pořídili i unikátní záběry z podzemí. Aby ve filmu nic důležitého nechybělo, konzultoval režisér s více než desítkou lidí z různých oborů. Ve filmu vystupují a vyprávějí příběhy, které jsou pro poznání kraje kolem řeky Jizery těmi nejdůležitějšími. Večerní projekce se koná za účasti režiséra Viktora Kuny.

jazyk: český


Rezervace míst ZDE.

Okna do světa. Mezi 40 nejlepších projektů evropských oscarů architektury patří i kobky od architektů ze studia Petr Janda / brainwork. V rámci doprovodného programu OUT & ABOUT ceny Mies van der Rohe se tak podíváme společně s Petrem Jandou, Adamem Gebrianem a dalšími odborníky do minulosti, současnosti i budoucnosti pražské náplavky a tohoto nominovaného projektu. Začněme v CAMPu a pak se přesuneme (A)VOID Gallery a na loď (A)VOID Floating Gallery. Čeká na vás také výstava, koncert Nauzea orchestra a s akcí propojený knižní festival BookFest 22 s autorským čtením. Akce se koná za účasti ředitelky a kurátorky tohoto prestižního ocenění Anny Ramos z Barcelony a pod záštitou primátora Hlavního města Prahy a České komory architektů.

Vstup bez rezervace.

The event is set to kick off at the Center for Architecture and Metropolitan Planning CAMP in Prague and after an initial presentation and discussion makes stops at two notable locations along the Vltava's newly refurbished waterfront promenade, both only a few minutes walk away: (A)Void Gallery, where we will move on to the next part of the discussion, and (A)Void Floating, where we will head over in the evening for a final concert. You can join the walk at any stop.

Upravený návrh Metropolitního plánu je zveřejněn. Detailně se s ním seznámit můžete kromě výstavy a doprovodného programu na samotném veřejném projednání, během nějž proběhne prezentace nového územního plánu. Součástí veřejných projednání bude i výklad k dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejná projednání nabídnou výklad obsahu Metropolitního plánu a shrnutí změn vůči připomínkování plánu v roce 2018. Během několikahodinové moderované přednášky a diskuze bude možné pokládat dotazy a s hosty probírat jednotlivé aspekty Plánu. Námitky a připomínky vznesené při jednání nejsou považovány za podanou připomínku a je třeba využít řádného postupu ve stanovené lhůtě. Více o podávání připomínek najdete na webu - metropolitniplan.praha.eu

První veřejné projednání se uskuteční 30. května 2022 v Centru architektury a městského plánování - CAMP na adrese Vyšehradská 51. Druhé se uskuteční na stejném místě 23. června 2022. Upozorňujeme, že připomínky je možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022.

Proč jsou památky důležité pro člověka a společnost? Jak rozšířit pole termínu památka za hranici institucionálně chráněných objektů? Jak je zapojit do života? Odpovědi na tyto otázky hledá nová kniha Živá památka, editorky Pavly Melkové, která je druhým titulem vydávaným nakladatelství IPR Praha. Nabízí dialog mezi texty českých a slovenských autorů (Rostislav Švácha, Petr Hájek, Martina Mertová, Markéta Fantová, Norbert Schmidt a další) a texty Jorgeho Otero-Pailose, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Diskuse a křest publikace proběhnou za účasti předního českého historika a teoretika architektury Rostislava Šváchy, architektky Pavly Melkové, architekta Norberta Schmidta a dalších.

Rezervace míst ZDE.

Jak Metropolitní plán zajistí, že se v budoucnu nestane, aby pro školu, sportoviště nebo lékařské zařízení zbyl v rámci nové výstavby ten nejhorší pozemek? A jak Plán usiluje o maximální vybavenost každé pražské čtvrti? Metropolitní plán vnímá společenskou poptávku po zkvalitňování veřejné vybavenosti, a proto chrání tu stávající a podporuje výstavbu nové. Zařízení veřejné vybavenosti budou mít při plánování nových čtvrtí privilegované umístění, a to zvláště v obytných lokalitách. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Tlumočeno do českého znakového jazyka.


Rezervace míst ZDE.

Už známe vítěze soutěže o stavbu nové budovy filharmonie. Jak vypadají prostory, kde vystupuje Česká filharmonie nyní? Kde se hudebníci připravují? Je příjemné postavit se hned vedle varhan? Společně navštívíme Rudolfinum. Co všechno se tam odehrává? Je to dům umění v pravém slova smyslu? A proč se Rudolfinum jmenuje Rudolfinum? Pojďte s námi objevovat Prahu, je to poslední procházka před prázdninami!

Sraz v 15.00 v CAMPu a návrat v 18.00 zpět do CAMPu.
Vycházka je určena pro děti ve věku 8 až 18 let bez doprovodu rodičů.
Vstupenky ZDE.
Maximální počet účastníků je 15.
S sebou musí mít účastníci průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

V rámci cyklu Objevujeme město jsme za doprovodu odborníků již navštívili Rudolfovu štolu ve Stromovce, tři strahovské stadiony, pražské metro, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Podolskou vodárnu, Sběrný dvůr Pražských služeb, areál pražského Výstaviště, Pražské náplavky, sídlo České telekomunikační společnosti Cetin Pražský hrad, Invalidovnu, vodní elektrárnu na Štvanici, letiště Václava Havla, plavecký stadion v Podolí, Trojskou kotlinu, jeden z pražských kolektorů i Olšanské hřbitovy.

Na červnové přednášce spolku Kruh vystoupí francouzský architekt a pedagog Éric Lapierre z kanceláře Experience spolu se svým hostem Ahmedem Belkhodjou, zakladatelem portugalského ateliéru fala. Večer představí netradiční přístupy a tvorbu těchto dvou studií.

Éric Lapierre je francouzský architekt, teoretik, kurátor, spisovatel a zakladatel pařížského studia Experience. Kromě své architektonické praxe také přednáší na francouzské ÉPFL, École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est a je hostujícím profesorem na Harvardu. Ve své tvorbě se zaměřuje na teoretické problémy, které jsou podle něj jediným způsobem, jak udržet naživu architekturu jakožto prostředek vysoké kultury v běžných podmínkách současnosti. Od roku 2000 pravidelně publikuje texty o architektuře. Vydal např. průvodce po pařížské architektuře (1900–2008) či knihu Architecture of the Real (Le Moniteur, Paris, 2003). V roce 2019 byl jedním z kurátorů Trienále architektury v Lisabonu. Mezi jeho významné stavby patří umělecké centrum Le Point du Jour v Cherbourgu nebo studentská rezidence Chris Marker v Paříži. Na pozvání spolku KRUH vystoupil před pražským publikem v roce 2017.

Ahmed Belkhodja je švýcarský architekt a spoluzakladatel portugalského ateliéru fala. Studoval na EPF Lausanne, CTH Göteborg, ETH Zurich a ETH’s Future Cities Laboratory v Singapuru. Kromě akademického vzdělání spolupracoval s Harry Gugger Studio v Basileji, Obra Architects v New Yorku a Atelier Bow-Wow v Tokiu. V roce 2013, hned po ukočení svého studia, založil v Portu spolu s Anou Luisou Soares a Filipem Magalhãesem atelier fala. Práce fala, inspirovaná dědictvím postmoderny, se vyznačuje originální kontextualitou a hravou formou i barevností, kterou tvoří až s překvapivou lehkostí. Ahmed vyučoval na několika institucích v Evropě včetně IUAV v Benátkách a Royal College of Art v Londýně.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce


Vstupenky ZDE.

French architect and pedagogue Éric Lapierre from the studio Experience will speak at the June lecture of the Kruh association together with his guest Ahmed Belkhodja, the founder of the Portuguese atelier fala. The event will present non-traditional approaches of these two experimental studies. Éric Lapierre is a French architect, theorist, curator, writer and founder of the studio Experience in Paris. In addition to his architectural practice, he also lectures at the French ÉPFL, École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est and is a hosting professor at Harvard. In his work, he focuses on theoretical problems, which, in his opinion, are the only way to keep architecture alive as a means of high culture in the current conditions of today. Since 2000, he has been regularly publishing texts on architecture. He published, for example, a guide to Parisian architecture (1900–2008) and the book Architecture of the Real (Le Moniteur, Paris, 2003). In 2019 he was one of the curators of the Triennial of Architecture in Lisbon. His notable buildings include the Le Point du Jour art center in Cherbourg and the Chris Marker student residence in Paris. Ahmed Belkhodja is a Swiss-born architect and co-founder of the Portuguese atelier fala. He studied at EPF Lausanne, CTH Gothenburg, ETH Zurich and ETH’s Future Cities Laboratory in Singapore. Within his academic education, he has worked with Harry Gugger Studio in Basel, Obra Architects in New York and Atelier Bow-Wow in Tokyo. In 2013, right after graduation, he founded the fala studio in Porto together with Anna Luisa Soares and Filip Magalhães. The work of the fala studio, inspired by the heritage of postmodernism, is characterized by original contextuality and playful form and colors, which creates with surprising ease. Ahmed has taught at several institutions in Europe, including the IUAV in Venice and the Royal College of Art in London.

The lecture will be held in English

Kdo navrhne Vltavskou filharmonii? Dánské studio BIG, které se během několika let etablovalo mezi nejprogresivnější architektonická studia střední generace. V jeho čele stojí Bjarke Ingels, který se snaží bojovat proti konvencím, čímž se odlišuje od řady svých vrstevníků. Časopis Time ho zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí planety. Bjarke Ingels staví stavby, které utvářejí budoucnost architektury. Dokumentární snímek režiséra Kaspara Astrupa Schrödera nám ho ale představuje i jako obyčejného člověka, který zažívá vzestupy a pády a prožívá lásku i obavu z nemoci.

Jazyk: anglický


Rezervace míst ZDE.

BIG TIME follows Bjarke Ingels during the course of 7 years (2009-2016), while he struggles to finish his biggest project so far. We are let into Bjarke's creative processes as well as the endless compromises that his work entails.

Společně si projdeme výstavu To je plán! Vysvětlíme si, proč vznikl Metropolitní plán a kdo, co a jak se podle něj řídí. V tvůrčí části navrhneme a z papíru a dalších materiálů postavíme ideální obytnou čtvrť. Co si přeješ, aby tam bylo? Jaký tvar budou mít budovy? Jak se tam budeš cítit? Dílna slouží jako možnost setkání českých a ukrajinských dětí, bude vedena dvojjazyčně.

Program je určen pro děti od 5 do 14 let, i v doprovodu rodičů.


Vstupenky ZDE.

Jaké výhody přinese digitální transformace státní správy? Jaké úskalí v sobě skrývá? O tom budeme mluvit na třetím ročníku Civic Tech Open se zástupci státu, samospráv, občanských iniciativ i byznysu. Budeme se věnovat také situaci skupin obyvatel se speciálními potřebami, nedostatečným přístupem k internetu či jiným typem znevýhodnění. Hlavním hostem bude Ivan Bartoš. Těšit se můžete na panelové debaty, prezentace i prakticky zaměřený workshop. Kromě sdílení aktuálních informací slouží Civic Tech Open také jako odrazový můstek pro všechny účastníky k budoucí spolupráci na dílčích digitálních projektech.


Registrace ZDE.

Více informací ZDE.

Revitalizace parku, rekonstrukce odbavovací haly a nová tramvajová trať. Vstupní bránu do Prahy čeká proměna. Hlavní nádraží a Vrchlického sady dnes nejsou reprezentativním a příjemným místem k pobývání. Hlavní město Praha ve spolupráci se Správou železnic však chce tento stav změnit. Co bude s Sherwoodem? Kde se budou prodávat lístky? A kde vám nově zastaví tramvaj? Diskuzní večer se zástupci vedení města, IPR, DPP, Správy železnic a dalšími představí detaily toho, co se chystá v rámci plánovaného soutěžního dialogu.

Zajišťuje Metropolitní plán dostatečnou ochranu přírody? A jak využívá volné plochy v centru? Dokáže zabránit rozrůstání města do volné krajiny? Součástí Metropolitního plánu je i vymezení sítě biocenter a biokoridorů, které přispívají k ekologické stabilitě, ochraně zvířat, rostlin a k zadržování vody v krajině. Plán mapuje veškerou volnou krajinu, definuje nově navržená zalesněná místa, nové plochy extenzivního zemědělství a plochy pro odpočinek. Tématem Plánu je i samotná řeka – koryto řeky i s blízkým okolím Plán vymezuje a chrání, současně řeší i protipovodňovou ochranu. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Tlumočeno do českého znakového jazyka.


Rezervace míst ZDE.

Winy Maas cestuje po celém světě, aby učil studenty a investory, jak hluboce architektura ovlivňuje naši městskou existenci. Jak tráví dny vizionář, pro nějž je architektura synonymem života? Vizuálně podmanivý snímek je vhledem do života známého architekta i vstupní branou do přemýšlení o architektuře budoucnosti optikou rotterdamské urbanistické kanceláře MVRDV. Jejím hlavním cílem je propojení architektury, krajinářství, techniky, ekologie a designu jako základ pro vytvoření udržitelného města. Se stále rostoucím počtem obyvatel se totiž musí rozšiřovat i naše pojetí architektury.

Jazyk: vlámský, anglický / Titulky: české


Rezervace míst ZDE.

Jak vznikal Metropolitní plán a k čemu slouží? Přijďte se zeptat přímo autorů Plánu a dozvědět se, jak číst v jeho dokumentaci. Metropolitní plán je důležitý téměř pro každého, kdo v Praze žije nebo jen pracuje. Z Metropolitního plánu se totiž dozví, nakolik a jakým způsobem se může v budoucnu proměnit jeho bezprostřední okolí. Výstava v CAMPu Plán představuje v 5 principech – Prostředí okolo nás, Klimatická změna, Bydlení, Veřejná vybavenost a Veřejná prostranství.

Tlumočeno do českého znakového jazyka.


Rezervace míst ZDE.

Winy Maas cestuje po celém světě, aby učil studenty a investory, jak hluboce architektura ovlivňuje naši městskou existenci. Jak tráví dny vizionář, pro nějž je architektura synonymem života? Vizuálně podmanivý snímek je vhledem do života známého architekta i vstupní branou do přemýšlení o architektuře budoucnosti optikou rotterdamské urbanistické kanceláře MVRDV. Jejím hlavním cílem je propojení architektury, krajinářství, techniky, ekologie a designu jako základ pro vytvoření udržitelného města. Se stále rostoucím počtem obyvatel se totiž musí rozšiřovat i naše pojetí architektury.

Jazyk: vlámský, anglický / Titulky: české


Rezervace míst ZDE.

Podporuje Metropolitní plán existenci lokálních sousedství? A jak podporuje vznik kvalitních veřejných prostor? Plán popisuje Prahu skrze ulice, náměstí a parky a sleduje jejich kompozici a hierarchii v rámci města, aby podle významu rozdělil veřejná prostranství na čtyři typy – metropolitní, čtvrťová, lokalitní a místní. Zaměřuje se na jejich ochranu a rozvoj nebo vymezuje nové v lokalitách, které teprve vznikají. Metropolitní plán zároveň podporuje lepší pěší prostupnost pomocí pěšin a stezek skrz zastavěná území, městské parky i přes otevřenou krajinu. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Tlumočeno do českého znakového jazyka.


Rezervace míst ZDE.

Jak vypadá vaše ideální město? Co by mělo být ve vaší vysněné čtvrti? Jak to všechno vymyslet, a postavit? A jakými pravidly se musíme při plánování města řídit? V minulém díle našeho pravidelného programu o městě, jeho fungování a samozřejmě i architektuře jsme si vyzkoušeli, jaké to je být výzkumníkem a získávat data o veřejném prostoru. Posledním předprázdninovým setkáním nás provede architektka Monika Cihlářová. Dozvíme se, jak se ve městě plánuje výstavba. Nahlédneme do výstavy představující metropolitní plán. V tvůrčí části navrhneme a z papíru postavíme novou obytnou čtvrť v konkrétní lokalitě.

Program je určen pro děti od 10 do 15 let (bez rodičů).


Vstupenky ZDE.

Inovativně a s respektem k minulosti, šetrně a zodpovědně, společně a komunitně. Zlín, Brno a Praha. 3 debaty, 3 témata, 3 místa. Závěrečná diskuze z cyklu Pro lepší život ve městech, který pořádá Kancelář Kreativní Evropa a Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA MOBA), se bude věnovat aktuálním městským projektům. Budeme mluvit o Novém Edenu s architekty Ohboi a JIKA-CZ, o Meziprostorech Pražské tržnice se studiem Perspektiv a o projektech v Libčicích nad Vltavou s Ehl & Koumar Architekti. Cyklus podporuje iniciativu Nový evropský Bauhaus založenou za účelem navrhování budoucích způsobů života jako jednoho z hlavních prostředků naplňování cílů Evropské zelené dohody.


Více informací ZDE.

Jak se žije v místě, které bylo projektováno jako ideální bydlení pro všechny typy rodin? Režiséři ve svém dokumentárním deníku zvou diváky na výpravu do 8 House, gigantického bytového komplexu, který se nachází na jihu Kodaně. Dům od světoznámého dánského architektonického studia BIG má půdorys ležaté osmičky, nádvoří jsou přístupná všem jeho obyvatelům a jsou navržena tak, aby se rezidenti navzájem často potkávali. Jedná se vlastně o jedinečnou vesnici, která není rozprostřena náhodně v krajině, ale je vertikálně navrstvena v rámci jednoho obytného komplexu. Snímek se pouští na poutavou prohlídku po architektonickém unikátu prostřednictvím každodenních činností jeho lidských i zvířecích obyvatel.

Jazyk: anglický

V čem spočívá důležitost zahrádkářských kolonií ve městech? Proč jsou pro jejich uživatele tak důležité? Metropolitní plán stanovuje celkem 480 hektarů zahrádkových osad. Cílem je ukázat ty, které zůstávají, i ty které se přeměňují, a porovnat, kolik jich je nově chráněno. Některé totiž postupně zanikají, takže je Plán přeměňuje v parky, a dále ty, kde se částečně bydlí, mění na bydlení. Vydejte se s námi na komentovanou vycházku územím zahrádkářské kolonie Litovického potoka.

Sraz: před kinem Ořechovka


Rezervace míst ZDE.

Upravený návrh Metropolitního plánu je zveřejněn. Detailně se s ním seznámit můžete kromě výstavy a doprovodného programu na samotném veřejném projednání, během nějž proběhne prezentace nového územního plánu. Součástí veřejných projednání bude i výklad k dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejná projednání nabídnou výklad obsahu Metropolitního plánu a shrnutí změn vůči připomínkování plánu v roce 2018. Během několikahodinové moderované přednášky a diskuze bude možné pokládat dotazy a s hosty probírat jednotlivé aspekty Plánu. Námitky a připomínky vznesené při jednání nejsou považovány za podanou připomínku a je třeba využít řádného postupu ve stanovené lhůtě. Více o podávání připomínek najdete na webu - metropolitniplan.praha.eu

První veřejné projednání se uskuteční 30. května 2022 v Centru architektury a městského plánování - CAMP na adrese Vyšehradská 51. Druhé se uskuteční na stejném místě 23. června 2022. Upozorňujeme, že připomínky je možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022.

Jak Metropolitní plán vymezuje a popisuje jednotlivé městské lokality? Proč je důležité jejich mapování k jejich dalšímu rozvoji? Má Plán vliv na panorama, které je pro stověžatou Prahu tak typické? Metropolitní plán chrání Prahu takovou, jaká je a jakou ji máme rádi. Pro naše město je charakteristická rozmanitost, za kterou vděčíme jedinečnému pražskému terénu, historickým vrstvám, a především tradičně odlišnému způsobu života v jednotlivých částech města. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.


Rezervace míst ZDE.

Tlumočeno do českého znakového jazyka.

Kde se bude v Praze stavět? Kolik vznikne nových parků? Kudy povede nová silnice? A co školy, školky nebo nemocnice?

Výstava To je Plán! představuje upravený návrh Metropolitního plánu Prahy. Nově chystaný územní plán je zjednodušeně předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet.

Výstava probíhá v obou sálech Centra architektury a městského plánování. V černém sále se seznámíte s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost města, je znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna slouží jako určitý kontrapunkt a prostřednictvím ručně malované animace rozhýbává Prahu tak, jak ji dnes známe, včetně její nezaměnitelné jedinečnosti a různorodosti.

V druhém, bílém sále je představen samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi, která reflektuje připomínky z roku 2018. Návštěvníci se zde mohou seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy autorům plánu, případně k němu podat připomínku.

Mapový portál prahazitra.camp slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území hlavního města Prahy. Záměry různých velikostí, na různých místech, v různých stádiích přípravy. Záměry soukromých i veřejných investorů. Od prvních nápadů, přes projekty v procesu přípravy, až po ty, které se již dokončují na staveništích.

Přehled projektů, které v budoucnu budou formovat hlavní město, jeho čtvrť, či přímo Vaši ulici najdete zde.

Chybí Vám na mapě konkrétní projekt, či jej chcete jako investor nebo architekt doplnit?
prahazitra@ipr.praha.eu

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od pražírny Doubleshot si můžete pochutnat na limonádách, netradičních čajích HARNEY & SONS a dalších nápojích.

Aside from architecture-related exhibitions and events, CAMP offers a café that serves specialty coffee by experienced baristas, as well as other hot and cold beverages and light snacks. Try our soup of the day along with a tasty sandwich in a quiet and inspiring environment, perfect for working, studying or just passing the time. Or take a lager beer from the Trautenberk brewery which you can enjoy in the adjacent park.

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v E-SHOPU KNIHKUPECTVÍ PAGE FIVE.

The PageFive Bookstore has a great selection of publications about architecture, art and design from all over the world. The bookstore offers the best of local scenes and exclusive perspectives from abroad, including the newest and latest in magazines.

Tips for this month:

THE SHARED CITIES ATLAS

The Shared Cities Atlas applies the new, global ‘sharing paradigm’ in architecture and public sphere to a site-specific situation in seven cities in Central Europe. Mapping current practices of sharing and new fields of action in case studies, it contextualizes the phenomenon in research papers, data, and photography.

The ideas of a ‘right to the city’, of common resources, or ‘the urban commons’ all of which are in vogue in contemporary architectural discourse illustrate the paradigm shift towards a sharing perspective. In ‘sharing cities’ the emphasis lies in the right to remake the cities as a form of urban social contract with a specific creative or critical agenda. The Atlas presents creative forms of sharing driven by idealistic positions and collective actions – new approaches to sharing of spaces and architecture, experience and knowledge, data, or collective histories.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

What are the newest trends in architecture, urbanism and design? Browse through any of the dozens of publications or magazines available for study in our reading room.

We subscribe to magazines such as Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine and dozens of others.

A list of all our publications and magazines can be found here.

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Pondělí, zavřeno
Úterý—neděle, 9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Chcete uspořádat akci v CAMPu?
Vyplňte prosím tento formulář.

Chcete se zúčastnit programu pro děti a studenty?
edu@ipr.praha.eu

Chcete o nás napsat?
pr@ipr.praha.eu

Máte jiný dotaz?
camp@ipr.praha.eu

Chcete každý měsíc dostávat informace o programu?
Přihlašte se k odběru newsletteru zde.

Jak se dostat do campu

 • Tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • Bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • Metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m

Vyšehradská 51, Praha 2
The Emauzy Abbey (map)

Monday, closed
Tuesday—Sunday, 9.00—21.00
Free entry

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Would you like to organize an event at CAMP?
pronajem@ipr.praha.eu

Would you like to take part in the education programme?
edu@ipr.praha.eu

Would you like to write about us?
pr@ipr.praha.eu

Do you have a general question about CAMP?
camp@ipr.praha.eu

Would you like to be informed about upcoming events?
Sign up for our newsletter here.

How to get to camp

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

Děti se školou

Vezměte do CAMPu své studenty a žáky! Na programu je vždy krátká komentovaná prohlídka výstavy s navazující aktivitou, která přiblíží žákům a studentům problematiku řešenou ve výstavě.

Školy jsou pravidelně informovány o připravované výstavě a o doprovodné aktivitě k ní.

Děti s rodinou

Nenechávajte děti na hlídání a vezměte je s sebou do CAMPu! Při přípravě každé nové výstavy je dbáno na vytvoření aktivity na míru dětskému návštěvníkovi.

Pracovní listy

Aktivní zábavu pro děti najdete v CAMPu vždy! Pracovní listy jsou k dispozici každému návštěvníkovi bez ohledu na aktuální výstavu. Tyto listy se v průběhu času obměňují a doplňují.

Začínáme listy, které přiblíží dětem ve věku od osmi let areál CAMPu a jeho okolí.

V prostoru CAMP jsou rovněž k dispozici listy pro menší děti (tři až osm let), které pracují s principem kvízu, doplňování, imaginace a hry.

Objevujeme město

Pravidelný jednorázový program pro děti ve věku 8—18 let v maximálním počtu 15 dětí. Probíhá jedenkrát měsíčně – každý druhý čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin.

Vždy se vyráží do města, za městským tématem: návštěva letiště, prohlídka kolektoru, čističky odpadních vod, ale třeba i prohlídka hmyzího hotelu či rozestavěných staveb.

Děti odchází s lektory z CAMP a na stejné místo se opět vrací.

Studenti pedagogiky v CAMPu

Spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity. Vytvoření povinně volitelného semináře na téma město, jeho historie, rozvoj a plánování. Cílem programu je přitáhnout k zájmu o město a jeho vývoj budoucí pedagogy, kteří jej v budoucnu přenesou na své žáky.

Začátek programu: letní semestr školního roku 2018/2019

V případě zájmu o zasílání informací se prosím zaregistrujte na emailu: edu@ipr.praha.eu

Schools

Take your students to CAMP! We always provide a brief guided tour of the exhibition, followed by activities exploring the exhibition’s topics.

We regularly inform schools about upcoming exhibitions and any accompanying events / activities.

Families

Take your children with you to CAMP instead of spending money on babysitting! When we prepare new exhibitions, we always try to create accompanying activities for our little visitors.

Work sheets

Active entertainment for children is always available at CAMP! Work sheets are available to everyone regardless of the exhibition on show. These sheets are regularly changed and modified.

The starter pack introduces the CAMP complex and its surroundings and includes work sheets suitable for eight-year olds.

Work sheets containing quizzes, puzzles, imagination and play are also available for younger children (three to eight-year olds).

Discover the City!

This is regular programme for children between 8 and 18, held once a month on the second Thursday at 3 pm. The maximum number of children per show is 15.

This is a guided tour of the city exploring certain city-related themes, such as a visit to the airport, tour of the collectors and wastewater treatment plant, an insect hotel or a construction site in progress.

Children leave CAMP with guides and return to CAMP at the end of the tour.

Pedagogy students at CAMP

CAMP cooperates with the Department of Applied Arts at the Charles University Faculty of Pedagogy to create faculty seminars on themes in the city’s history, development and planning. The aim of the programme is to draw future pedagogues to these themes and encourage their interest in the city and its development, which they can then pass onto their students.

This programme commenced in the summer semester of the 2018/2019 academic year.

If you are interested in receiving this information, please register at edu@ipr.praha.eu

Centrum architektury a městského plánování se snaží zpřístupňovat nejen informace o architektuře a městském plánování, ale také své webové stránky. Víme, že neslyšící návštěvníci ocení informace v českém znakovém jazyce. Proto jsou klíčové části webových stránek CAMPu přeloženy do ČZJ.

Překlad do znakového jazyka si zapnete pomocí bezplatného rozšíření Deaf Friendly. Rozšíření funguje jako externí překrytí webových stránek, na kterém se zobrazuje video.

Jak stáhnout rozšíření?

Rozšíření Deaf Friendly je třeba si stáhnout, ale postup je jednoduchý:

Kliknutím sem se dostanete do Chrome store, kde se můžete seznámit s tím, jak rozšíření funguje. Na této stránce také můžete kliknout na tlačítko instalovat. Aplikace se automaticky stáhne. Webové stránky CAMPu se poté zobrazí s lištou, přes kterou se dostanete k jednotlivým videím s ČZJ.

Pozor! Rozšíření Deaf Friendly funguje pouze ve vyhledávači Chrome a na stolních počítačích, není přístupné z mobilního telefonu.

Stáhnout Deaf Friendly rozšíření

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to make information about architecture and urban planning and its website accessible to everyone. We are confident that visitors with hearing impairments will appreciate that we have translated key parts of the CAMP website and information into Czech sign language.

Sign language translations can be accessed using the deaf-friendly browser extension. The extension functions as an external overlay on the website showing video with sign language.

How to download the plugin

The Deaf-Friendly Extension must be downloaded before use. The process is very simple:

Click here to open the Chrome web store, where you can find all information about the extension and its functions. Click the install button to download and install the application.

The CAMP website will then show a tab, which will let you access the individual sign language videos.

Please note that the Deaf-Friendly Extension only works with the Chrome browser and on desktop computers. It will not work on your mobile phone.

Download the Deaf-Friendly Extension.

Centrum architektury a městského plánování chce být co nejvíce přístupné pro širokou veřejnost.

Na této stránce najdete

 • adresu a otevírací hodiny
 • informace o vstupném
 • kontaktní číslo a e-mail pro vaše dotazy
 • popis opatření pro lepší přístupnost celého programu (indukční smyčka, tlumočení, audiopopis, titulky, relaxované projekce)
 • navigační systém a plán CAMPu ke stažení

Jak se dostat do CAMPu?

Vyšehradská 51, Praha – Nové Město, 128 00

Otevřeno: úterý–neděle, 9.00—21.00

Vstupné

Vstupné na veškerý program CAMPu je zdarma.

Místo si zarezervujete prostřednictvím portálu GoOut nebo na telefonním čísle +420 770 141 547

Zavedená opatření

Indukční smyčka

 • Amfiteátr, Bílý sál i kavárna jsou vybaveny indukční smyčkou
 • individuální indukční smyčka pro Černý sál je k dispozici na vyžádání

Informace v českém znakovém jazyce

 • vybrané akce programu jsou tlumočené do ČZJ
 • pravidelně jednou za měsíc je program tlumočený do ČZJ, konkrétní termín naleznete označený v programu

Překlad webových stránek do ČZJ

Informace o CAMPu v alternativních formátech

 • infoleták o CAMPu a vybraném programu je k dispozici také ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu

Audiopopis

 • vybrané výstavy mají audiopopis, který umožňuje vnímat vizuální složku filmu prostřednictvím zvukového komentáře
 • audiopopis návštěvníci poslouchají ze sluchátek

Filmy s titulky

 • vybrané filmy z programu mají české titulky

Relaxované projekce

 • tyto projekce mají po celou dobu filmu tlumené osvětlení a zvuk promítaného filmu je tišší.
 • před filmem nejsou pouštěny trailery ani žádné další upoutávky.
 • pokud potřebujete, můžete se během projekce pohybovat po sále.

Asistenční psi

 • vaši asistenční psi jsou v CAMPu vítáni. Miska s vodou je k dispozici v kavárně.

Navigační systém

Prostory CAMPu jsou označeny piktogramy:

 • indukční smyčka
 • přístupná toaleta
 • přístupný únikový východ

Plán prostor CAMPu je k dispozici ke stažení zde: PLÁN.

Napište nám!

Pokud máte jakékoli další požadavky ohledně přístupnosti, napište na e-mail: camp@ipr.praha.eu, pošlete SMS nebo zavolejte na telefonní číslo: +420 770 141 547

Do předmětu zprávy napište PŘÍSTUPNOST.

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to be accessible to the general public.

This webpage offers the following information:

 • Address and opening hours
 • Information about admission fees / tickets
 • Contact numbers and e-mail addresses for inquiries
 • Description of services providing access to the entire programme (audio induction loop, interpreting, audio cueing, subtitles, relaxed screenings)
 • Navigation system and CAMP plan available to download

How to get to CAMP

Address – Vyšehradská 51, Praha - Nové Město (New Town), 128 00

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

CAMP is open Tuesday to Sunday, 9 am to 9 pm

Admission

Admission to all events at CAMP is free. For most events, prior registration is required.

Registration / tickets can be obtained through the GoOut reservation system. Please go directly to GoOut for a list of all upcoming events. Information / reservations can be also made at +420 770 141 547

Access

Audio induction loop

 • The auditorium, large hall and coffee bar is equipped with an audio induction loop.

Information in Czech sign language

 • Selected events are translated into Czech sign language
 • Every month, the programme is translated into Czech sign language, and specific dates are marked in the programme

Website in Czech sign language

 • Videos translated into Czech sign language are available through the Deaf Friendly plugin, which can be downloaded here. More details about the plugin and its installation can be found here.

Information about CAMP in alternative formats

 • CAMP flyers containing information about selected parts of the programme are available in large-font print or Braille

Audio cueing

 • Selected exhibitions have audio cueing to provide narrative descriptions and commentary for visuals.
 • Please ask for headphones to listen to the audio cue

Films with subtitles

 • Some of the films shown at CAMP have Czech subtitles

Relaxed screenings

 • These screenings are usually shown in low lighting and low sound
 • No trailers or teasers are shown before the film
 • You may move around the screening room during the film, if necessary

Assistance dogs

 • Your assistance dogs are welcome at CAMP. A bowl with water is always available at the coffee bar.

Navigation system

CAMP is clearly marked everywhere with pictograms:

 • Audio induction loop
 • Toilets
 • Emergency exit

A plan of the CAMP complex can be downloaded here: PLAN

Contact us!

If you have any other questions or requirements for access, please contact us by e-mail at camp@ipr.praha.eu or message (SMS) or call us at +420 770 141 547

Please indicate the subject as ACCESSIBILITY in emails.

CAMP Praha

CAMPING 🏕 • Správce Campingu Ondřej Cihlář se vrací do CAMPu. Zítřejší díl talkshow, ve které diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli či jejích plánech, bude o cirkulární ekonomice i umělé inteligenci. Čajem z ešusu totiž přivítá zakladatelku a ředitelku Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňu Jonášovou a technického ředitele Avastu Michala Pěchoučka.

Jak pracovat s neomezený růstem na planetě s omezenými zdroji? Jak funguje greenwashing? A jak počítače a roboti ovlivňují lidstvo a průmysl?

🟢 Přímý přenos sledujte na campuj.online v sekci ŽIVĚ od 19.00. Sestříhaný záznam najdete spolu s předchozími díly na @malltelevize.
__________
📸 @fotomaly

CAMP Praha

CESTA Z MĚSTA • S jarem se vrací naše rubrika Cesta z města, která nabízí virtuální – a tím pádem jediný legální – způsob, jak poznat zajímavou architekturu za hranicí Prahy i svého okresu.

V novém článku vás čeká cesta do sídla společnosti Lasvit v Novém Boru, zázemí mmcité v Bílovicích a polských Mazančovicích nebo hravý modulární komplex společnosti KOMA Modular ve Vizovicích. Do práce!

🔎 Objevte více na campuj.online
_______
📸 @koma_modular • Okolí vizovického sídla společnosti zdobí umělecká díla od Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové.

📝 @heckovam

CAMP Praha

PRAHA VČERA • Okolí Pražského hradu je plné kontrastů. Z domů chudých se stal turistický skanzen, z nepřístupné středověké rokle zkrocená městská divočina...

🔎 V novém článku na campuj.online můžete nahlédnout do života ve stínu Pražského hradu prostřednictvím fotografií z archivu @iprpraha.
__________
📸 Archiv IPR Praha | 1958 | Medvědárium Pražského hradu

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • V novém článku z rubriky Praha zítra se podíváme na budoucnost nejluxusnějšího hotelu normalizačního Československa. Půl století po zahájení provozu otevře hotel Intercontinental svou náruč širší veřejnosti. Tak, jak si to přál jeho autor, architekt Karel Filsak.

Další životní etapu začne pod novým názvem Fairmont. Spolu s ním má změnit tvář i jeho bezprostřední okolí: Dvořákovo nábřeží a náměstí Miloše Formana.

🔎 Objevte novou podobu hotelu na campuj.online
________
📸 1. @tak_architects • 2. @fotomaly.cz

CAMP Praha

MĚSTOVĚDA • Tak jako lidé žijí mezi ostatními lidmi, tak i městské organismy žijí mezi dalšími městy, a to v takzvaném systému osídlení. Jak se v něm k sobě chovají? Jsou to přátelé či soupeři? Jsou jejich vztahy pevné a neměnné? A jak tyto vztahy vypadaly dříve, co s nimi dělá současný vývoj, zmenšující se svět, globalizace či pandemie?

🟢 Sledujte dnešní díl přednáškové serie Městověda s Tomášem Hudečkem, který vysíláme od 19.00 na campuj.online
__________
📸 @fotomaly.cz

CAMP Praha

HUMANS OF CAMP • Na campuj.online vás v rubrice Humans of CAMP seznamujeme s životem a pracovní náplní členů CAMP CREW. V nejnovějším článku představujeme Báru Páníkovou, produkční výstav.

Jejím úkolem je řídit proces vzniku výstavy od začátku do konce včetně doprovodného programu, administrativy nebo rozpočtu.
Není to ale jen práce z kanceláře.

Co všechno má Bára na starosti a na jakou výstavu se můžeme těšit, až se znovu rozsvítí neon CAMPu?

🔎 objevte na campuj.online
__________
📸 @fotomaly.cz

CAMP Praha

URBAN TALKS 💬 • Jak se staví na vrcholcích hor? S čím musí architekti při navrhování do extrémních podmínek počítat? Ve středu přivítáme v cyklu Urban Talks tyrolské studio noa* (@networkofarchitecture), které se proslavilo vyhlídkou v nadmořské výšce 3251 metrů v Ötzkých Alpách. Ta nabízí návštěvníkům nevýdaný výhled na okolní vrcholky hor i na místo nálezu mumie Ötziho.

O filozofii a přístupech studia bude mluvit architekt Andrea Dal Negro, který od roku 2018 vede jejich berlínskou pobočku.

🟢 Přednášku streamujeme 3. března od 19.00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ. Záznam bude brzy dostupný také na našem Youtube.
___________
📸 Alex Filz | Ötzi Peak | 2020 | 📍Senales, Jižní Tyrolsko, Itálie

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞• Před sto lety byla schválena stavba nové vodárny v Podolí. Pod střechou monumentální klasicistní budovy se filtrovala a dezinfikovala voda z Vltavy – za jeden den jí tudy proteklo 40 tisíc metrů krychlových. Objem všech tří bazénů z nedalekého plaveckého stadionu by tak Podolská vodárna vyčistila od rána do večera šestnáctkrát. Obdobně jako desítky dalších vodárenských zařízení už filtrační stanice na břehu řeky téměř dosloužila, pozoruhodná architektura tu ale zůstala dodnes.

⚫️ Více o historii Podolské vodárny najdete v novém článku na campuj.online
__________
📸 František Illek • Archiv @iprpraha • 1937

CAMP Praha

URBAN TALKS 💬 • Už zítra večer nás Urban Talks přenesou do Madridu za španělským studiem Temperaturas Extremas Arquitectos, které v roce 1987 založili architekti Atxu Amann, Andrés Cánovas a Nicolás Maruri.

Jejich architektura je oblíbenou kulisou videoklipů raperů a indie kapel. Byli nominováni za realizaci muzea Molinete v Cartageně na ceny Mies van der Rohe 2022 a Stavba roku 2021 ArchDaily. Návštěvníkům totiž zpřístupnili archeologické naleziště a ti se tak mohou se projít po římských základech města Cartagena.

Mezi jejich aktuální projekty patří také multifunkční komplex na předměstí Madridu v Cosladě, kde na trojúhelníkovou parcelu umístili kanceláře a obchody, na které pak postavili 4 tenké věže se 118 byty.

Studio představí Atxu Amann, která mimo jiné přednáší na Madridské škole architektury (@etsamadrid).

🟢 Přednášku sledujte živě v úterý od 19.00 na campuj.online. Záznam bude brzy dostupný také na našem youtube.
________
📸 David Frutos (@davidfrutos_fotografia) 118 houses | 2012 | 📍Plaza de la Hispanidad in Coslada, Madrid, Spain

CAMP Praha

CAMPING 🏕 • Dnes večer se můžete těšit na další díl talkshow s Ondřejem Cihlářem. Řeč bude nejen o světle ve městě a vlivu modrého záření na náš spánek, ale i o tom, jak v době covidové architekti místo domů navrhují odběrová místa a nosošťoury. Do rozkládacích křesílek totiž usednou Hynek Medřický (@hynekmedricky), světlař a badatel, a Krištof Hanzlík, architekt ze studia @collcoll.cc.

❌ Martin Pošta, producent a organizátor Signal festivalu, který měl být hostem dnešního dílu se z důvodu karantény nemůže zúčastnit. Omlouváme se za změnu v programu.

🟢 Přímý přenos sledujte na campuj.online v sekci ŽIVĚ od 19.00. Sestříhaný záznam najdete spolu s předchozími díly na @malltelevize.

CAMP Praha

URBAN TALKS 💬 • V prvním únorovém Urban Talks přivítáme americké studio MASS (@massdesigngroup), které bylo magazínem Wall Street Journal jmenováno nejlepším inovátorem architektury roku 2020. Nezisková organizace MASS Design group sdružuje více jak 140 architektů, designérů, konstruktérů z 20 zemí světa.

O jejich přístupu bude na přednášce mluvit vedoucí Londýnské pobočky Kelly Alvarez Dornan. Ten řídí například projekty studia MASS v západní Africe, kde se zaměřují na zlepšení podmínek pro lékaře, stavbu nemocnic i škol. Na podzim loňského roku získali také ocenění Dezeen awards za instalaci The Gun Violence Memorial pro architektonické bienále v Chicagu.

🟢 Přednášku vysíláme v úterý na campuj.online od 17.00 a v 18.30 se k nám můžete připojit na Clubhouse, kde na přednášku navážeme diskuzí.
________
📸 @massdesigngroup – Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA), Gashora, Bugesera District, Rwanda

CAMP Praha

DNES OD 18.00 – VIRTUAL CITY WALKS 🔎

🇨🇿 V Praze si renesanční a barokní klenoty mírumilovně potřásají rukou s modernistickou, brutalistní a soudobou architekturou. Připojte se k Adamu Gebrianovi (@agebrian), kritikovi architektury z Centra architektury a městského plánování (CAMP), na této virtuální prohlídce překvapivých zákoutí Prahy.

Tuto šestidílnou sérii sponzoruje the Association of Architecture Organizations (AAO), ve spolupráci s partnery programu: Danish Architecture Center (DAC), Chicago Architecture Center (CAC), CAMP (Centrum architektury a městského plánování), Boston By Foot, AIA New York/Center for Architecture a Los Angeles Conservancy.

Všechny procházky se uskuteční online přes Zoom a vstupenky lze zakoupit pouze jako balíček všech šesti měst.

📆 DALŠÍ PLÁNOVANÉ VYCHÁZKY:

SO 20/02 NEW YORK CITY: HISTORICKÁ LITINOVÁ ČTVRT SOHO (@centerforarch)

SO 27/02 LOS ANGELES: STARÁ ELEGANCE (@laconservancy)

DATUM BUDE UPŘESNĚNO – KODAŇ: SKANDINÁVSKÝ PŮVAB (@danisharchitecturecenter)

🇬🇧 In Prague, Renaissance and Baroque landmarks effortlessly shake hands with Modernist, Brutalist, and contemporary architecture. Join the Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) architecture critic Adam Gebrian (@agebrian)for this virtual exploration into Prague’s surprising layers.

This six-part series is sponsored by the Association of Architecture Organizations (AAO), in collaboration with program partners the Danish Architecture Center, Chicago Architecture Center, Boston By Foot, CAMP (Prague), AIA New York/Center for Architecture, and the Los Angeles Conservancy.

All sessions will be held via Zoom, and are available for purchase as a six-session package only.

📆 UPCOMING WALKS:

SAT 20/2 NEW YORK CITY: SOHO CAST IRON HISTORIC DISTRICT (@centerforarch)

SAT 27/2 LOS ANGELES: VINTAGE COOL (@laconservancy)

DATE TBA – COPENHAGEN: SCANDINAVIAN COOL (@danisharchitecturecenter)
______
📸 @janmaly

CAMP Praha

BUBNY-ZÁTORY • Jeden z prvních projektů v území brownfieldu Bubny-Zátory, který jste mohli vidět na výstavě Praha zítra, má za sebou kolaudaci. Holešovický Student House @the_fizz_, vyrostl u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská. Nabízí moderní ubytování až pro 650 studentů, jehož součástí jsou také společenské prostory, terasa či podzemní parkoviště. Ve spodní části najdete kromě vstupní haly také komerční prostory pro obchody či služby.

🔎 Zajímají vás další plánované projekty v nové čtvrti Bubny-Zátory? Navštivte virtuální výstavu Praha zítra u nás na blogu v sekci EXPO.
___________
Autor: Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. • Pavel Hnilička, Marek Řehoř @pavelhnilickaarchitects

Spolupráce: Jana Kafková, Lucie Cutáková, Petr Bočan, Antonín Topinka

CAMP Praha

NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV 🚂 • V dnešním pokračování přednáškového cyklu Velké změny Prahy se podíváme na Žižkov a jeho nákladové nádraží, které čeká velká proměna.

Rekonstruovaný památkově chráněný objekt, nové městské parky, školky a školy, ale také protažená tramvaj až na Jarov nebo stovky nových bytů.

To vše se blíží k realizaci v tomto brownfieldu, kde se za poslední dobu odehrálo mnoho důležitých kroků.

👉🏻Všechny představíme a budeme o nich diskutovat od 19.00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ.
________
📸 @janmaly

CAMP Praha

TOP 5 ❄️🛷• Sněhová kalamita v Praze. Řidiči nadávají, ale sáňkaři jásají. Nejlepší kopec na sáňkování je sice ten za vaším domem, ale jestli rádi objevujete nové lokality, zkuste si zasáňkovat vedle hvězdárny. Zjistěte, odkud se vzaly malé kopečky na Jižňáku, prozkoumejte okolí, kde za několik let vznikne metro D, či vyzkoušejte sáňky jako dopravní prostředek z Bohnic až k Vltavě. Přinášíme vám pět míst, kde si kromě sněhu užijete i pohled do budoucnosti Prahy.

🔎 Více v novém článku na campuj.online

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA 🏗 • Jaká je budoucnost jednoho z největších nákladových nádraží v Česku? Nová čtvrť Bubny-Zátory zajistí domov pro 25 tisíc obyvatel, nabídne skvělé spojení s centrem, ale také letištěm díky chystané vlakové lince a vzniknout by tu měl i jedinečný projekt Vltavské filharmonie.

🔎 V novém článku na campuj.online představujeme další z pražských priorit, která významně změní tvář metropole.

CAMP Praha

MĚSTOVĚDA 🏘 • Připravili jsme pro vás nový přednáškový cyklus Městověda, ve kterém se vám bývalý primátor, docent městského stavitelství a nyní ředitel nově zřizované Sekce rozvoje města na @iprpraha, Tomáš Hudeček, bude snažit nastínit, jak městu lépe naslouchat a jak chápat naši malou roli v něm.

Úvodní díl do městovědy můžete sledovat ve čtvrtek večer od 19.00 na campuj.online.
__________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PIŠTE PRO CAMPUJ.ONLINE 📝 • Pláště s nápisem GAMA už se u nás nenosí, ale odkaz Karla Pragera nezapřeme. Centrum architektury a městského plánování totiž stojí i na základech jeho vize, že ve stavebnictví a architektuře je potřeba mluvit a hlavně spolupracovat.

🔎 Hledáme redaktory pro magazín campuj.online o architektuře a urbanismu v Praze, kteří budou pravidelně psát články na vybraná témata. A pokud je některé téma vašemu srdci opravdu blízké, můžete sami přicházet s návrhy a stát se součástí redakční rady.

📥 Své CV a vybraný text o Praze a jejím rozvoji nebo na téma z programu CAMPu nám zašlete na email bartl@ipr.praha.eu do 8. února 2021.

Těšíme se na spolupráci! 👋🏻

CAMP Praha

PRAHA VČERA • V našem historickém okénku na campuj.online navštívíme barokní usedlost Bertramka. Věděli jste, že zde v letech 1787 a 1791 krátce žil a pracoval Wolfgang Amadeus Mozart? Pod střechou Bertramky dokonce napsal poslední část jedné ze svých nejznámějších oper, Dona Giovanniho.

Nahlédněte do prostor této národní kulturní památky prostřednictvím fotografií z archivu @iprpraha.

CAMP Praha

DEPOZITÁŘ NG • @ngprague vybrala architektonický návrh pro svůj nový depozitář od studia Jika-cz. Bude stát v pražských Jinonicích a jeho součástí bude prostor pro odbornou prezentaci děl, výtvarné dílny, přednášky a vzdělávací programy určené veřejnosti.

Návrhy představují tři navzájem propojené kvádry. Zlaté podhledy a lehkost horních pater jsou v kontrastu s brutalistní podestou, nad kterou se vznášejí. Připomínají vám návrhy tvaroslovím a některými pohledy Pragerovi kostky? Podle nás by se mu to prostě líbilo. Těšíme se.

CAMP Praha

JOB ALERT • Hledáme dalšího kempíka do týmu na pozici PR specialist(k)a! Máte zkušenosti v PR a nadšení pro architekturu a městské plánování, které chcete předávat dalším?

📥 Pošlete nám své CV a motivační dopis na kariera@ipr.praha.eu do 8.2.2021.

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Jak Prahu změní nová linka metra D? Budování čtvrté dráhy metra je jednou z nejvýznamnějších, ale také nejdražších staveb, které Prahu v příštích deseti letech čekají. V novém článku na campuj.online jsme pro vás sepsali vše, co musíte o modré lince pražského metra vědět.

👉🏻 Tuto i další z pražských priorit můžete objevit také prostřednictvím online verze výstavy „Praha zítra?“. Navštivte ji v sekci EXPO u nás na blogu a vyzkoušejte i virtuální komentovanou prohlídku výstavy s Adamem Gebrianem (@agebrian).

CAMP Praha

HUMANS OF CAMP ⛺️• V dalším článku rubriky Humans od CAMP vám představíme Janu Kosteleckou a Silvii Luběnovou, které v našem týmu plní jedno z nejdůležitějších poslání: vymýšlejí a organizují programy pro děti a mládež.

Před šesti lety objevily polskou knížku DOMEK, která srozumitelně a poutavě představuje architekturu těm nejmladším čtenářům. Učarovala jim na první přečtení a zatoužily po českém překladu. Žádný tuzemský nakladatel o ni však neměl zájem. Chopily se příležitosti a vydaly ji samy pod hlavičkou nového @nakladatelstvi_jakost. Od té doby se snaží dětem vnuknout zájem o město.

👉🏻 více na campuj.online

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞 • Už v prosinci jsme se prostřednictvím fotek z archivu @iprpraha podívali do areálu nemocnice na Bulovce. Ve druhém díle naší historické výpravy se podíváme na její další dostavbu ze 30. let, kdy vznikly další 3 samostatné budovy – pavilon infekčních chorob, pavilon radiologie a pavilon kožní. Všechny tři nesou znaky funkcionalismu, který byl v té době velmi populární. Každý se však může pyšnit jiným pojetím detailů i originálním provedením…

Více v novém článku z rubriky Praha včera na campuj.online.
____________
📸 archiv @iprpraha • Radioléčebný ústav pro léčení zhoubných nádorů • František Xaver Nevole • 1936

CAMP Praha

ARCHITIPS 🔎 • Víte, že každých 14 dní přispívá Adam Štěch (@okolo_architecture) svými architips na blogu campuj.online? Inspirace na čtení, filmy, výstavy, podcasty o městě, architektuře a urbanismu totiž není nikdy dost!

V nejnovějším článku věnovanému postmoderně vybírá 5 inspirativních tipů, kde se o epoše plné barev a podivných tvarů dozvíte víc.
__________
📸 Chris Redgrave – Vlastní dům architekta a teoretika postmoderny Charlese Jenckse z let 1979–1985 je jednou ze 17 postmoderních staveb ve Velké Británii, které dostaly památkovou ochranu.

CAMP Praha

PROGRAM NA LEDEN • Jsme zpátky! Prozatím online na našem blogu a prostřednictvím streamů, brzy snad i přímo v CAMPu. V lednu vás čeká vše, co máte rádi – přednáškové cykly Urban Talks, Velké změny Prahy, Udržitelné město a na konci měsíce i oblíbená talk show Camping Ondřeje Cihláře.

📆 Celý program najdete už nyní na webu a FB.

CAMP Praha

CAMP DĚTEM 👦🏻👧🏻 • Máte doma malé architekty a urbanisty, kteří potřebují během vánoční pauzy zabavit? Na campuj.online v sekci EDU jsme pro vás připravili pracovní listy a projekty, které si mohou děti vypracovat z domova. Bude vám stačit tiskárna, nůžky, lepidlo, pravítko a psací potřeby🖍📐📝✂️

Vymodelují si s námi Novou scénu Národního divadla, navrhnou dostavbu domku u řeky, nebo si postaví svou vlastní lávku.

Příjemnou zábavu👋🏻

CAMP Praha

TOP 5 ⛪️ • Jaké kubistické, funkcionalistické nebo neogotické stavby se ukrývají uprostřed činžovních domů? Byl dřív vnitroblok nebo kostel?

V novém článku na campuj.online jsme pro vás vybrali pět nejzajímavějších kostelů, které schovaly politické a další historické okolnosti.
_______
📍 Betlémská kaple na Žižkově (architekt Emil Králíček, 1913)

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞 • Praha má šest velkých nemocnic. Některé, jako třeba ta v Motole, jsou tvořeny kompaktními celky budov s poměrně stejnorodou architekturou. Jiné, mezi které se řadí i Nemocnice Na Bulovce, jsou poskládány z různorodých a na sobě nezávislých staveb a škála slohů tu může sahat od neorokoka po brutalismus.

A právě na Bulovku nás zavedou dnešní archivní snímky. Přestože současný neutěšený stav rozlehlé libeňské nemocnice k návštěvě dvakrát neláká, před necelými 100 lety působil komplex budov majestátně. Architektonické styly jednotlivých pavilonů se dobře vyjímají na skalnatém vršku, po kterém se nemocnice rozrůstala až do konce druhé poloviny 20. století.

👉🏻 Více v novém článku na campuj.online
________
📸 archiv @iprpraha

CAMP Praha

CAMP VÁNOCE 🎄 • Jak už možná víte, zítra nám začíná vánoční pauza. CAMP neon bude až do ledna zhasnutý a přesné datum otevření upřesníme na základě vládních opatření.

👉🏻 Pokud ještě dnes chcete navštívit výstavu, potěšit své blízké CAMP merchem a dát si něco dobrého z naší kavárny, jsme tu pro vás do 19.00.

Přejeme vám pohodové Vánoce a těšíme se na vás v novém roce!

Vaši Kempíci 🖤

CAMP Praha

CAMP VÁNOCE 🎄• Sháníte poslední dárky pro své blízké? Nebo si jen chcete udělat radost? V našem knihkupectví najdete kromě CAMP merche i tyto krásné tisky od @jaromir_svejdik a @nikola.logosova.

Zastavit se pro ně máte možnost ještě celý tento týden, než nám začne vánoční pauza. Jsme tu pro vás od 9.00 do 19.00.

CAMP Praha

KNIHY, KAM SE PODÍVÁŠ • Víte, že máme v CAMPu přes 660 knih a magazínů o architektuře a urbanismu? Vyberte si v online databázi na camp.libib.com a vybraný titul vám na vyžádání připraví kustodi ke čtení. Pak už se s šálkem kávy můžete v tichu naší studovny ponořit do čtení! 🖤

CAMP Praha

URBAN TALKS • Do předposledního dílu Urban Talks tohoto roku jsme si pozvali kurátorku, spisovatelku a kritičku architektury – Beatrice Galilee. Začátkem roku ji vyjde nová kniha Radical Architecture of the Future, dříve pracovala pro magazín @iconeye a působila jako kurátorka Muzea moderního umění (@themuseumofmodernart) v New Yorku. V rámci platformy The World Around se snaží propojovat architekty a designéry z celého světa, aby si mohli lépe předávat své zkušenosti i znalosti.

Jak mohou počítačové hry ovlivnit architekturu? A jak se vyvíjí a proměňuje prostředí, ve kterém žijeme? Na tyto a další otázky odpoví Beatrice už dnes večer od 19.00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ.
________
@beatricegalilee

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA ONLINE • Výstava Praha zítra? Pražské priority je nyní i na campuj.online! V sekci EXPO najdete komentovanou prohlídku s Adamem Gebrianem (@agebrian), všech 25 pražských priorit, ale také krátké rozhovory s radními Prahy.

Projektům z výstavy se do podrobna věnujeme také na blogu v tématickém cyklu článků "Praha zítra?". A až nám to situace dovolí a neon CAMPu se opět rozsvítí, budete opět moci hlasovat pro své priority pomocí žetonů.

Jedné z priorit je věnován dnešní večer – od 19:00 streamujeme na campuj.online přednášku o Dvoreckém mostu, který propojí Smíchov a Pankrác.
__________
📸 @janmaly

CAMP Praha

@ovarchitekti získali Dezeen Award v kategorii Business Building of the Year za návrh sídla @lasvitdesign a Českou cenu za architekturu – gratulujeme! 👏🏻

15. prosince se s @ovarchitekti potkáme v CAMPu – diskuzi budeme streamovat na campuj.online od 19.00.
_______
📸 @boysplaynice

CAMP Praha

URBAN TALKS • Už zítra streamujeme další díl přednáškového cyklu Urban Talks. Pozvání přijalo finské studio ALA (@ala_architects), jehož tvorbu představí jeden z jeho zakladatelů — Antii Nousjoki, který získal mimo jiné zkušenosti v ateliéru OMA Rema Koolhaase.

Mezi jejich nejznámější realizace zaslouženě patří budova centrální knihovny v Helsinkách z roku 2018. Přezdívá se jí OODI a její autoři ji pojali jako obývací pokoj národa. Mezi další významné projekty studia patří například divadlo a koncertní sál ve městě Kristiansand na jihu Norska nebo divadlo ve finském městě Lappeenranta u hranic s Ruskem. A pokud zrovna architekti z ALA nenavrhují kulturní budovy, pracují na dopravních stavbách — helsinském metru nebo letištním terminálu.

Sledujte ve středu od 19.00 na campuj.online. Dotazy přednášejícím můžete pokládat přes slido.com pod heslem campujonline.
__________
📸 Tuomas Uusheimo (@onarchitecture)

CAMP Praha

PRAHA VČERA • V novém článku rubriky Praha včera se vydáme do barokního skvostu v Troji, který se inspiroval stylem honosných vil v Itálii. Prostřednictvím fotografií z druhé poloviny 30. let se podíváme do celého barokního komplexu, zejména na sochařskou výzdobu jeho fasády a zahradu, která je navržena ve francouzském stylu.

Odkud vůbec pochází název zámku, který dal jméno celé čtvrti? 👉🏻 Více na campuj.online
__________
📸 Archiv @iprpraha (1936 – 1939)

CAMP Praha

TIP CAMPU 🏔• Až příště vyrazíte do Krkonoš a budete mít cestu ze Špindlerova Mlýna po modré stezce na Klínové Boudy, potkáte novou lávku, která překonává Hlubokou strouhu. Ta získala spolu s dalšími třemi stavbami čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2020.

Autoři lávky reagovali na minimum míst k odpočinku v okolí stezky, proto je lávka doplněna posezením s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem do údolí.

Jak se vám líbí?
______________
📸 @fa_ctu
Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Autorský tým: Tomáš Minarovič (autor konceptu), Michal Bílek, Jan Binter, Tereza Chvojková, Ondřej Králík, Matěj Kulhavý, Petra Lávová, Eliška Müllerová, Pavel Struhař

CAMP Praha

CAMPING ⛺️ • Jaké to je být zahradníkem ve městě? Jak funguje ateliér zahradních architektů, který patří mezi největší v Evropě? Zítřejší díl Campingu s Ondřejem Cihlářem se bude věnovat zahradám.

Pozvání na čaj z ešusu přijali dva architekti a odborníci přes krajinu: zakladatel @atelierflera – Ferdinand Leffler (@ferdinandleffler) a zahradník IPR Praha – Jan Richtr (@emauzskyzahradnik) 🌱

📡 Sledujte od 19.00 na campuj.online – sestříhané záznamy všech dílů najdete na @malltelevize
__________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PRO PARALEN STYLOVĚ 🌡 • Potřebujete po víkendu doplnit zásoby roušek, paralenů a vitamínů? Pojďte s námi objevit nevšední architekturu všednosti — kouzlo starých lékáren. Na campuj.online jsme pro vás sepsali 5 tipů na pražské lékárny, ve kterých se zastavil čas.

Která je vaše nejoblíbenější? 💊

CAMP Praha

SEVERSKÁ CESTA • Snem každého turisty je zcela jistě odpočívadlo Uredd nacházející se v norském Gildeskålu. Jeho součástí je kromě obnoveného památníku, betonové terasy a lavic z fauského mramoru, také budova toalet organického tvaru. Z terasy se vám naskytne dechberoucí výhled do okolí, na vrcholky hor a přilehlý fjord, k jehož břehům můžete z terasy sestoupit po schodech.

Autorem odpočívadla je architektonické studio @hzarch, založené v roce 2007. Veškerou svou tvorbu staví na dvou základních pilířích, a to na zesílení sociální a ekologické udržitelnosti a vytváření cenově dostupné architektury.

Ve čtvrtek večer se můžete těšit na jejich online přednášku v rámci přednáškového cyklu Severská cesta. Sledujte od 19.30 na campuj.online a FB.

Akci pořádá spolek @kruh_cz
__________
📸 Steinar Skaar

CAMP Praha

ODKUD SE V PRAZE BERE VODA?🚰 • Čistíte si doma zuby Želivkou? Jeden člověk v Praze průměrně spotřebuje sto litrů vody za den. K pití nebo přípravě jídla přitom využije jen velmi malé procento. Zbytkem si čistí zuby, pere prádlo, zalévá kytky, myje nádobí, ruce i sám sebe. Téměř všechna voda tak proteče do kanalizace.

Ve městech jsme si už zvykli na to, že voda teče z kohoutků kdykoli chceme, jak se k nám ale vlastně dostane?

👉🏻 Více se dozvíte v novém článku na campuj.online
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞• V archivu @iprpraha, jsme objevili fotografie zaniklého Černého pivovaru, funkcionalistického skvostu, který stále spoluutváří dolní stranu Karlova náměstí. Za jeho stavbou stojí architekti Karel Kotas, Ladislav Machoň, Alois Bílek a Jaroslav Benda.

👉🏻 V novém článku na campuj.online se podíváme, jaká je historie místa, kde se pivo vařilo již od roku 1377 🍻

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Jak víte, CAMP je bohužel uzavřen sakumprásk a s ním i výstava Praha zítra? Pražské priority.

📍Pokud však budete procházet kolem Nové radnice, můžete si 25 pražských priorit prohlédnout zde. Na Mariánském náměstí najdete výstavní panely věnující se stavebním prioritám hlavního města.

Vyzkoušejte také webovou aplikaci Praha Zítra, ve které si můžete vyfiltrovat všech 25 pražských priorit na mapě 👉🏻 praha.camp/praha-zitra

CAMP Praha

PRAHA DRAKŮM ZASLÍBENÁ🪁• Město je opět uzavřené a my tak trochu s ním. Na občasnou procházku ale můžete, což pro zachování zdraví i zdravého rozumu určitě doporučujeme. Až vyrazíte, zabalte si s sebou i draka. Praha je jim totiž zaslíbená.

👉🏻 Tipy na 5 nejlepších míst v Praze, kde bude pouštění draků zážitek, najdete už nyní na campuj.online!

CAMP Praha

URBAN TALKS • Je dobré a žádoucí stavět ze dřeva ve městech? Čím mohou dřevěné moderní bytové a veřejné budovy zkvalitnit a zpříjemnit život lidí v urbánním prostředí? Jak se bydlí, vzdělává a pracuje v moderní dřevostavbě? V dalším díle přednáškového cyklu Urban Talks na dotazy související s celosvětově sílícím trendem stavění ze dřeva odpoví německý architekt, profesor Felix Waechter (studio Waechter + Waechter Architekten BDA).

S krátkou úvodní prezentací vystoupí architekt Pavel Horák. Akce probíhá ve spolupráci se Salonem dřevostaveb.

Sledujte už dnes večer od 19.00 na campuj.online a našem FB. Dotazy můžete pokládat prostřednictvím slido.com pod heslem #campujonline.
___________
📸 Thilo Ross @thiloross • Budova Akademie pro mezinárodní spolupráci v německém Bonnu

CAMP Praha

REKONSTRUKCE INVALIDOVNY • Jak přistupovat ke konverzím historických budov? Jakou roli hraje stát, město a příspěvkové organizace? A co architektonická soutěž? Národní památkový ústav představil veřejnosti plán na rekonstrukci pražské Invalidovny. Doplnit by ji měla dvě moderní několikapatrová křídla v zadní (jižní) části podle návrhu Petr Hájek Architekti, které NPÚ přímo oslovil.

🗣Diskuzi, kterou pořádáme ve spolupráci s @npu.cz, můžete sledovat už tento čtvrtek od 19.00 na campuj.online a našem FB. Dotazy přednášejícím pak můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline.

Pozvání přijali:
•Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
•Jan Kasl, předseda ČKA
• Petr Hájek, architekt

Moderuje Adam Gebrian (@agebrian)

CAMP Praha

URBAN TALKS • Už dnes večer můžete sledovat stream dalšího dílu přednáškového cyklu Urban Talks, tentokrát se studiem, jehož zakladatel neexistuje…

Dash Marshall byl krásný starý bílý muž z Austrálie. Trojice architektů Amy Yang, Ritchie Yao, a Bryan Boyer si ho vymyslela, aby své nové kanceláři dodala na důvěryhodnosti. Jménem studia s nadsázkou reagují na problematiku rasové, genderové a třídní nerovnosti.

Design ovlivňuje náš každodenní život, proto při navrhování kladou důraz zejména na poznání klienta. Tento rok od Architect Magazine získali ocenění Next Progressive studio. Pomáhali Googlu s vývojem kancelářských prostor, MoMA přehodnotit jejich přístup k filantropii, spolupracovali také s IKEA či Bloomberg. Studio Dash Marshall představí jeden z jeho tří zakladatelů Bryan Boyer, který řídí oddělení Civic Futures.

📡 Vysíláme živě od 19.00 na campuj.online a FB. Dotazy přednášejícímu můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline.
____________
📸 @markwickens @dashmarshall

CAMP Praha

CAMPUJ.ONLINE • Drazí návštěvníci, vzhledem k novým opatřením, která jsou platná od pondělí 12/10, upravujeme provoz CAMPu:

📡 PROGRAM
Všechny akce, u který je to možné, přesouváme do online režimu, jako tomu bylo na jaře. Streamy můžete sledovat na campuj.online nebo Facebooku. Diskuze probíhá pomocí slido.com.

☕️ KAVÁRNA
U našeho baru vás nadále obsloužíme. Pro posezení je vám k dispozici je vám prostor čítárny i atrium.
Nejvyšší možný počet lidí u jednoho stolu jsou 4.

🖼 VÝSTAVA
Expozice Praha zítra? Pražské priority a s ní i Černý sál se prozatím uzavřou. Jakmile bude výstava opět k dispozici, budeme vás informovat.

⏰ OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT-PÁ 9:00 - 17:00

😷 OPATŘENÍ
K dispozici jsou vám hned u vchodu bezkontaktní zásobník na dezinfekci a teploměr. Budeme velmi rádi, pokud je automaticky využijete.
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

CAMPING • Současná situace nás opět nutí campovat online. Zítřejší Camping s Ondřejem Cihlářem vám však neuteče. Sledovat ho můžete na našem FB a campuj.online od 19.00.

Přivítáme Jana Vondráka z libereckého studia @mjolk_architekti, který představí nejen příběh záchrany prvorepublikového lesního koupaliště, ale i nedávno zrekonstruovanou vilu za Prahou. Architekti dům očistili od nevhodných úprav, které dům v průběhu času potkaly, místo přistavěné garáže navrhli novou hmotu hlavního vstupu a dbali přitom na maximální jednoduchost. Oko pozorného diváka architektury spatří v některých detailech řeč kubismu.

Druhým hostem bude Denisa Václavová, spoluzakladatelka festivalu 4+4 Dny v pohybu, který kulturně oživuje netradiční prostory. Jeho jubilejní 25. ročník kvůli letošním okolnostem nese motto “Všechno je jinak”. Festival můžete na různých místech navštívit už od pátku 9/10 – více informací na @ctyridny
________
📸 @boysplaynice

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Z důvodu konání festivalu FILM A ARCHITEKTURA 2020 pozastavujeme ve večerních hodinách výstavu Praha zítra. Prozkoumat pražské priority však můžete v následujících časech:

PÁ: 9:00 – 16:00
SO: 9:00 – 19:00
NE: 9:00 – 19:00
ÚT: 9:00 – 19:00

Od středy pak výstavu opět zpřístupňujeme po celou otevírací dobu CAMPu! Děkujeme za pochopení 🖤
____________
📸 @janmaly