rezervace
Út
křest
DTM: Historie technické mapy v Praze

V roce 2024 se spustí nová Digitální technická mapa krajů. Jedná se o důležitý podklad pro územní plánování, stavební řízení, přípravu investic, správu sítí technické a dopravní infrastruktury nebo správu majetku. Co jí ale předcházelo? Jak vypadalo mapování Prahy před sto nebo dvě stě lety? Nová kniha z Nakladatelství IPR Praha nazvaná DTM – Historie technické mapy v Praze přehledně shrnuje vývoj mapování velkých měřítek na území hlavního města od prvních geodetických plánů konce 18. století až po současné digitální technické mapy. Řada grafických zobrazení dokumentuje vývoj obsahu i kartografického zpracování jak v původním „papírovém“ pojetí, tak od poloviny 80. let 20. století v postupně se rozvíjejících digitálních technologiích. Srovnávací příklady zachycují dynamickou proměnu mapového díla i samotného města. Křest uvede odborný garant publikace Jiří Čtyroký (vedoucí Sekce prostorových informací IPR Praha) a jeden ze spoluautorů Václav Čada ze Západočeské univerzity v Plzni. Kmotrem knihy je Karel Štencel, místopředseda ČÚZK.

Akce se koná v Bílém sále.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.