Michaela Hečková
Jak se změní podoba magistrály? Začne se přechodem u nádraží, přibudou stromy i schodiště

Pražští radní schválili trojici ideových studií, které určují novou podobu severojižní magistrály. Vznikne přechod před Fantovou budovou Hlavního nádraží. Vysází se zde stromy a přibudou stání pro rychlé zastavení. Další změny se týkají proměny magistrály v úseku od Hlávkova mostu ke křižovatce Bulhar, v budoucnu by mohl vzniknout také park na Těšnově.

Novou vizi magistrály představil náměstek pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib 23. května v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

„Bylo chybou, když komunisté zavedli přímo do centra města silnici dálničního charakteru a rozdělili město na dvě části. Toto je proto další krok v postupné humanizaci magistrály – podobně, jako byla například úprava tzv. chodníčku smrti a zavedení nových přechodů pro chodce u Muzea.“ Zdeněk Hřib

Magistrála jako městská třída

Tou nejzásadnější změnou má již nyní projít okolí Fantovy budovy Hlavního nádraží. Před hlavním vchodem do historické budovy vznikne nový přechod pro chodce se semaforem na tlačítko i prostor pro cyklisty. Vysází se zde stromy, přibudou K+R stání pro rychlé zastavení. Zároveň dojde k redukci odbočovacího a připojovacího pruhu ke křižovatce U Bulhara. Projekt spravuje Správa železnic v úzké spolupráci s městem. Autorem této ideové studie je přímo IPR Praha. Úpravy takto navážou na probíhající rekonstrukci secesní Fantovy budovy a připravovanou rekonstrukci stropní desky Nové odbavovací haly.

Magistrála se před Fantovou budovou promění.

Zdroj: IPR Praha

Výrazný dopad na průjezdnost magistrály se ale nečeká. Její kapacitu totiž korigují už existující křižovatky a semafory například u Muzea. Naopak se tu výrazně zlepší prostor pro chodce, který odpovídá významu budovy. Podobnou úpravou prochází třeba předprostor jiné významné pražské budovy: radnice na Mariánském náměstí. Veškeré úpravy jsou nyní navrhovány také v souvislosti s probíhajícím soutěžním dialogem Nový Hlavák, který mimo jiné řeší navazující prostor Vrchlického sadů.

Před secesní budovu Hlavního nádraží vznikne veřejný prostor se stromořadím.

Zdroj: IPR Praha

Magistrála bude přístupná pěším i cyklistům.

Zdroj: agps architecture

Estakáda v novém světle

V krátkodobém a střednědobém výhledu nás čeká také proměna magistrály v úseku od Hlávkova mostu ke křižovatce Bulhar. Magistrála zůstane na estakádě, ale lépe se začlení do okolí. V první fázi se dočkáme například změny typu osvětlení a dopravního značení. Ve střednědobém horizontu pak vzniknou širší chodníky s prostorem pro cyklisty i nová propojení pomocí schodišť. Magistrála se zazelení. Studie se věnuje také využití veřejných prostranství pod estakádou. Ta by se mohla proměnit v místa setkávání a trávení volného času. U točny tramvaje pod magistrálou by mohla vzniknout třeba kavárna či bistro.

Autorem této studie je švýcarské studio agps architecture. Architekti se při návrhu inspirovali studií využití prostor v obloucích Negrelliho viaduktu, která vznikla před čtyřmi lety, ale zatím nebyla uskutečněna. Na projektu spolupracují také Yvette Vašourková a Igor Kovačevič, kteří stojí za projektem Viadukt kreativní. Švýcarský ateliér se společně s nizozemskými architekty De Architekten Cie. a Lola Landscape architects umístil na sdíleném druhém místě v soutěžním workshopu Florenc 21. Mezinárodní porota doporučila Praze další spolupráci s oběma týmy. Vznikla tak nová zadání pro vizi magistrály i proměnu jejího okolí.

„Magistrála má nyní dálniční charakter. Musíme k ní ale přistupovat jako k samostatné stavbě a rozvinout její potenciál. Navrhujeme proto různá spojení zespoda nahoru tak, aby byla lidem přístupnější. Stejně tak může sloužit jako zastřešení pro nejrůznější pop-upy. Výrazně pomůže také nové osvětlení.“ Matěj Draslar, agps architecture

„Magistrála má nyní dálniční charakter. Musíme k ní ale přistupovat jako k samostatné stavbě a rozvinout její potenciál. Navrhujeme proto různá spojení zespoda nahoru tak, aby byla lidem přístupnější. Stejně tak může sloužit jako zastřešení pro nejrůznější pop-upy. Výrazně pomůže také nové osvětlení.“

Matěj Draslar, agps architecture

Okolí magistrály bude příjemným místem k posezení v zeleni.

Zdroj: agps architecture

„Není správné vnímat toto místo v centru města jen jako prázdný prostor pro průjezd dálničního typu. Byť se to možná nezdá, celá oblast podél magistrály neslouží jen řidičům automobilů. Na stanici I. P. Pavlova se například pohybuje pěšky, na kole nebo v MHD podobný počet lidí jako v autech. Chceme zpříjemnit tento prostor i pro ně.”

Zdeněk Hřib

I takto by mohly vypadat prostory pod magistrálou.

Zdroj: agps architecture

Těšnov jako zelená oáza klidu

Dlouhodobá představa vyhlíží do roku 2035. Architekti měli představit cílovou vizi Těšnova bez estakády, silnice je zde vedena po povrchu. Jedná se o řešení, které počítá s postupným zklidňováním automobilové dopravy v centru Prahy, jaké by mohlo nastat po kompletním zprovoznění městského okruhu. S vymístěním magistrály by se pak otevřel velký prostor pro transformaci území Těšnova na park. Uvažuje se také o umístění archeologického muzea, které by tvořilo protipól ke stávajícímu Muzeum hl. m. Prahy. Tato studie je však spíše dlouhodobou vizí. Odstranění estakády na Těšnově zatím není reálné. Už dnes je ale vhodné mít jasnou vizi pro budoucnost. Studii vytvořily nizozemské ateliéry De Architekten Cie. a Lola Landscape architects společně s brněnským studiem M2AU.

Studie od nizozemského ateliéru je schvalována jako jeden z podkladů, který bude sloužit pro dlouhodobé aktivity v oblasti Těšnova v horizontu 2035+.

Zdroj: De Architekten Cie., Lola Landscape architects, M2AU

Rušná dopravní tepna získá charakter živé městské třídy, která propojuje lidi, městskou vybavenost a jednotlivé městské části. Koncepci rozvoje Severojižní magistrály připravila pro IPR Praha již dříve světoznámá kancelář Gehl Architects. Její pojetí magistrály znělo sebevědomě: spojující městská třída. Humanizace magistrály měla stavět podle dánských architektů na třech klíčových principech: prostředí, lidé a mobilita. Aktuální ideové studie na ni volně navazují.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.