Jiří Jaroš
Vrátí se první světová skateboardová socha do parku na pražské Folimance?

Praha má mnoho zajímavých prvenství. Jedno však není příliš známé, ačkoliv je světové. Týká se totiž skateboardingu a je o to zajímavější, že pochází z dob hlubokého socialismu, kdy se poslední šance na uvolnění poměrů rozplynula a ta nová byla v nedohlednu. Autorem tohoto prvenství je sochař Jaroslav Hladký.

Skateboardista z Folimanky pochází z roku 1982, kdy ho na Folimanku umístil Jaroslav Hladký. „Kupodivu mu to prošlo, když s tím přišel na svaz před schvalovací komisi. Vytkli mu, že je to amerikanismus, ale nakonec asi přimhouřili oko,“ řekl pro Radiožurnál Pavel Friš Friš, který pod identitou Vyšehradskej jezdec vybírá peníze na obnovu sochy. Torzo té původní nám zapůjčil a vy tak můžete originálního skejťáka najít v atriu CAMPu, kde tak pomyslně projíždí areálem Karla Pragera.

Skateboardista na Folimance Skateboardista na Folimance v roce 1990.

Zdroj: vysehradskej.cz

Socha byla v roce 2008 z Folimanky odstraněna. Tehdy už se jednalo o bezrukou postavu, kterou o končetiny připravil neznámý vandal. Při svém zrodu nebyl jedinou sochou v okolí nové sportovní haly. Vyrostlo zde během několika let asi deset nových soch zobrazujících různé sporty. Socha skateboardisty však byla první takovou sochou vůbec. Na světě. Skutečně, jednalo se o první sochu s motivem tohoto sportu, která se v historii objevila. To umocnilo touhu po její obnově.

Jak příběh pokračuje se můžete dočíst v článku Vyšehradského jezdce, kde najdete i způsob, jakým se na obnově podílet.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Jaroslav Hladký

Sochař Jaroslav Hladký se narodil 1. července roku 1942 v Praze. Mezi lety 1956 a 1960 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Karlových Varech u prof. Strnada.  Po studiích na střední škole nastoupil do sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Hladíka. Působil jako pedagog na fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Jaroslav Hladký se ve své tvorbě zabýval především realisticky pojatou figurou se sportovní tématikou pro budovy škol a sportovní areály.

Vetřelci a Volavky

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.