Prager100
Jiří Jaroš
Zapomenutý Prager na Karlově. Jak nevznikla nemocnice budoucnosti

Oblíbené téma „staré versus nové“ mohlo po roce 1989 získat výjimečného představitele. Karel Prager na Karlově naplánoval areál nemocnice, který by doplňoval skvostnou budovu Zemské porodnice v Apolinářské ulici. K její výstavbě v celém rozsahu nakonec nedošlo, vznikla však alespoň jedna drobná stavba, která zůstává připomínkou tohoto velkolepého záměru dostavby Všeobecné fakultní nemocnice v podobě vznášejících se modulů.

Prager měl v plánu doplnit areál Zemské porodnice v Apolinářské ulici. I když na něj svou architektonickou formou neměl navazovat, mělo se jednat o jeden areál, který, jak je vidět na obrázku, respektoval orientaci i strukturu komplexu porodnice.

Zdroj: IPR Praha

Možná kolem ní chodíte, ale většina z nás kolem spíš jen projede v autě. Stavba Karla Pragera, která není v hledáčku jeho fanoušků ani odpůrců příliš často. Svoje okolí nijak nepobuřuje a zarostla do něj jako okolní stromy. Centrální kotelna Karla Pragera ve Wenzigově ulici vznikla jako jediná z původně zamýšleného projektu přestavby a rozšíření už tak velkého areálu Všeobecné fakultní nemocnice. Asi vás nepřekvapí, že i tento projekt měl být poměrně odvážný, ale ke svému okolí se choval s velkým respektem.

Záměr na dostavbu nemocnice pochází z druhé poloviny 80. let (přičemž už v roce 1937 se mu věnoval architekt Josef Havlíček). Prager zde navrhl dva rozsáhlé komplexy modulárních pavilonů. Ty se, podobně jako Sdružení projektových ateliérů, měly vznášet nad okolím. Tak jako u zmíněných „Kostek“ se jednalo o způsob, jak využít prostor kolem budovy i pod ní a umožnit volný pohyb po areálu i umístění zeleně a dalších prvků. Ve vzduchu by se pak vznášela jen tři patra, díky čemuž by se pavilony nedostaly nad úroveň okolních střech. Jako měřítko a mantinely posloužily Pragerovi okolní významné stavby: kostely sv. Kateřiny a sv. Apolináře, kostel na Karlově i samotná Zemská porodnice architekta Josefa Hlávky.

Kotelnu najdete celkem snadno, pokud se vydáte podél východní zdi Apolináře. Může vám také sloužit jako měřítko výšky a rozlohy tehdy plánovaných pavilonů.

Zdroj: IPR Praha

Většina hmoty tak byla rozmístěna v úrovni vrcholu štítu porodnice, tedy ve výšce 4.–5. nynějšího nadzemního podlaží (porodnice i další historické budovy mají vyšší stropy, než jsme dnes zvyklí). Zajímavostí je, že zde byl uplatněn princip modulů uložených do železobetonového skeletu, o kterém jste mohli číst v článku o superstrukturách. Nemocnice by tak byla schopná modernizovat svá zařízení a oddělení snadněji než v případě tehdejších konvenčních budov.

Většina hmoty tak byla rozmístěna v úrovni vrcholu štítu porodnice, tedy ve výšce 4.–5. nynějšího nadzemního podlaží.

Zdroj: GAMA

V roce 1989 byl projekt výstavby ukončen, ale příběh neskončil. Roku 1993 byla dle projektu postavena kotelna, která zde stojí dodnes a zásobuje nemocnici teplem. Jedná se o velmi nenápadnou stavbu, která vyniká na první pohled jen komínem trčícím ze střechy ve tvaru jehlanu. Jeho jižní a východní stěny jsou prosklené a celá budova sedí na půdorysu 26 x 26 m. Nosná konstrukce střechy je přiznaná a nabarvená společně s rámy oken načerveno, podél konstrukce jsou okna tvořena trojúhelníky. Plášť budovy je obložen čtvercovým keramickým obkladem. Uvnitř budovy je vymezen čistě funkční prostor pro kotle a další vybavení, rozdělený do tří pater vestavěnou konstrukcí.

Pokud si teď říkáte, že je dobře, že na stavbu nedošlo, vzpomeňme na pokrokovou a kladně hodnocenou nemocnici v Košicích, kterou Prager navrhoval a realizoval v letech 1962–1970. Praha tak možná opravdu o něco přišla a kotelna nám to bude ještě dlouho připomínat.

Zdroj: IPR Praha

Kotelna má čtvercový půdorys.

Zdroj: IPR Praha

Díky průhledným rohům vzniká v okolí stavby mnoho zajímavých pohledů. Zde je průhled na budovu Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Univerzity Karlovy.

Zdroj: IPR Praha

Střecha na jižní i východní straně je prosklená. Pod okny jsou umístěny žaluzie. Z vrcholu jehlanu vystupuje čtveřice komínů.

Zdroj: IPR Praha

Až se stromy zazelenají, bude její přítomnost z ulice opět sotva znatelná.

Zdroj: IPR Praha

V každém ze čtyř rohů kotelny je jasně přiznaná nosná konstrukce lemovaná trojúhelníkovými okny.

Zdroj: IPR Praha

Kotelna je za plotem, takže k její fasádě se nedostanete. Můžete však sledovat program Dne Architektury a Open House Praha, při kterých bývá zpřístupněná.

Zdroj: IPR Praha

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.